Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2024

Rô-ma 6:1–14
Sống Như Chúa Vẫn Sống

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tư tưởng “phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật” sai chỗ nào? Một người sống ra sao khi được làm một với Chúa Giê-xu? Bạn sống thế nào để chứng tỏ Chúa đã sống lại và đang sống trong bạn?

Sau khi cho thấy ân sủng Chúa dư dật để tha thứ tội lỗi và ban sự sống đời đời cho người tin (Rô-ma 5:20–21), Sứ đồ Phao-lô ngăn chặn tư tưởng “phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật.” Lý do vì người tin Chúa không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa! Tên nô lệ cũ đã chết bởi phép báp-tem trong Chúa Giê-xu rồi (câu 2–3). Hiện nay, người tin Chúa được tự do để sống nên đừng để tội lỗi cai trị (câu 11–12).

Chúa Giê-xu dạy trong Giăng 8:34–44 rằng khi sinh ra, chúng ta ĐÃ là nô lệ của tội lỗi, và đương nhiên bị ông chủ ma quỷ cám dỗ phạm tội. Sức mạnh ma quỷ rất lớn lôi cuốn người ta phạm tội, làm nô lệ cho nó và khó thoát ra khỏi. Vì vậy, một số tín hữu tại La Mã đổ thừa do bản chất nô lệ cho tội lỗi và vì ân sủng tha thứ dư dật nên cứ tiếp tục phạm tội! Nhưng Sứ đồ Giăng khẳng định, lẽ thật tức Lời Chúa, sẽ giải thoát những người theo Ngài khỏi ách nô lệ tội lỗi, “lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” để “các ngươi sẽ thật được tự do” như ông A-đam trước khi sa ngã (Giăng 8:31–32, 36).

Tại đây, Sứ đồ Phao-lô giải thích, khi chúng ta được làm một với sự chết của Chúa qua đức tin và phép báp-tem thì chúng ta không còn bị tội lỗi cai trị nữa mà được tự do rồi! Không còn lý do để đổ thừa khi phạm tội. Sứ đồ Phao-lô từng than thở về nếp sống nghịch lại với sự hy sinh của Chúa: “Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ” (Phi-líp 3:18). Không! Chúng ta đã làm một với Chúa Giê-xu qua sự sống lại và “nay trở nên sống” (Rô-ma 6:13), sự sống đang được “giấu” trong Đấng Christ (Cô-lô-se 3:3), nghĩa là chúng ta có quyền sống và phải sống thánh khiết cho Chúa.

Nếu chúng ta sống như Chúa vẫn sống thì thứ nhất, xem “mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11); thứ hai, không “để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em”; thứ ba, “chớ chiều theo tư dục nó”“chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi” (câu 12b–13a); thứ tư, “hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời,… và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (câu 13). Xin Chúa cho chúng ta quyết sống như Chúa vẫn sống bắt đầu từ mùa kỷ niệm Chúa Phục Sinh năm nay.

Có dấu hiệu nào cho thấy Chúa đang sống trong bạn không?

Lạy Cha Thánh! Tạ ơn Ngài đã đóng đinh con người cũ nô lệ cho tội lỗi của con và ban cho con sự sống của Chúa Giê-xu Phục Sinh. Con xin dâng chi thể con làm đồ dùng về sự công bình để người khác thấy Chúa sống trong con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 37.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top