Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2024

Giê-rê-mi 51:47–58
Làm Việc cho Lửa

“Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả” (II Phi-e-rơ 3:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Những việc Ba-by-lôn cố công xây dựng trong nhiều tháng năm sẽ như thế nào trước sự đoán phạt của Đức Giê-hô-va? Cụm từ “làm việc cho lửa” hàm ý điều gì? Bạn làm gì để không bị “làm việc cho lửa” trong ngày cuối cùng?

Bằng sức mạnh quân đội và sự khôn ngoan của mình, vua quan Ba-by-lôn đã tạo dựng được danh tiếng “dấy lên tận trời,” tạo thế lực, sự giàu có cùng những công trình vĩ đại nổi tiếng thời bấy giờ, thành trì vô cùng kiên cố, cổng thành xây dựng rất cao… (câu 53, 58). Nhưng Ba-by-lôn lại đầu tư sai lầm cho tâm linh của mình khi không thờ phượng Đấng Chân Thần mà để lòng thờ phượng các thần tượng hư không, chẳng những thế họ lại kiêu ngạo, không kính sợ Đức Giê-hô-va cho nên khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đem quân tấn công dân Chúa thì họ đã ngông cuồng làm ô uế đền thờ Giê-ru-sa-lem năm 586 T.C. (câu 51). Chính vì những điều sai phạm quá mức nên Đức Giê-hô-va đã tuyên án Ba-by-lôn rằng Ngài sẽ báo thù dân tộc này, Ngài chắc sẽ sai kẻ nghịch đến với họ, khiến đất họ ra hoang vu. Nếu họ từng ngược đãi dân Chúa, làm người Ít-ra-ên ngã chết thế nào thì dân tộc của họ cũng sẽ lãnh hình phạt tương tự, thần tượng hư không sẽ bị đánh hạ, đất chịu xấu hổ, tường thành bị phá đổ, cổng thành bị đốt cháy… (câu 47, 49, 52, 58). Cụm từ “làm việc cho lửa” hàm ý làm nhiên liệu, làm mồi cho lửa, mọi công lao khó nhọc của họ trong những năm tháng qua chẳng đem đến ích lợi gì cho họ trong giai đoạn này, mọi công trình và thành tựu đều sẽ dành cho lửa.

Chúng ta đang nỗ lực mỗi ngày trong cuộc đời này để tạo ra của cải vật chất, xây dựng cơ đồ bền vững, nhưng Sứ đồ Phi-e-rơ đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để cảnh báo con dân Chúa rằng trong ngày của Chúa, mọi cơ đồ trên đất đều dành cho lửa, mọi công trình đều bị đốt cháy tiêu tan (II Phi-e-rơ 3:1–10). Hãy xem xét lại nếu chúng ta đang dành quá nhiều thời gian, tâm huyết, sức lực để “làm việc cho lửa.” Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan từ Chúa để nhận biết đâu là điều sẽ còn lại sau khi mọi sự trong thế gian này qua đi. Hãy đáp lại lời kêu gọi của Chúa để phục vụ Ngài, vâng theo ý muốn của Ngài qua việc đầu tư những giá trị thuộc linh, góp phần tích cực trong công việc Chúa, trung tín rao truyền Phúc Âm cho nhiều người nhận được sự cứu rỗi v.v… Được như vậy, mọi thành quả chúng ta mới còn lại đời đời.

Có điều gì bạn cần thay đổi khi nhận được sự nhắc nhở hôm nay?

Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Con ca ngợi quyền chủ tể của Ngài. Xin ban cho con sự khôn ngoan để biết lựa chọn và đầu tư vào những công việc có giá trị vĩnh hằng, hầu cho con không dốc hết thời gian, tâm trí để “làm việc cho lửa.”

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top