Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2024

Ma-thi-ơ 15:29–31
Chúa Giê-xu Bày Tỏ Lòng Thương Xót

“Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật, và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đến với Chúa là dân nào? Họ đến với Chúa với mục đích gì? Việc Chúa chữa lành cho họ bày tỏ Chúa là Đấng thế nào? Bạn áp dụng bài học này cho mình và cho Hội Thánh ra sao?

Sau khi Chúa Giê-xu chữa lành cho con gái của người đàn bà Ca-na-an, Ngài đi về phía biển Ga-li-lê, lên một triền đồi và ngồi xuống, vừa lúc ấy một đoàn dân rất đông kéo đến với Ngài. Theo Mác 7:31 cho biết vùng đất Chúa đến là vùng Đê-ca-bô-lơ thuộc Dân Ngoại, nên đoàn dân đến với Chúa Giê-xu là Dân Ngoại. Khi đến, họ “đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Giê-xu,” với mong muốn Chúa cũng chữa lành cho họ giống như Ngài đã chữa lành cho con gái của người phụ nữ Ca-na-an.

Mặc dù Chúa Giê-xu đã nói rằng ưu tiên hiện tại của Ngài trong chức vụ không phải là Dân Ngoại mà là người Do Thái, nhưng Ngài vẫn quan tâm, chăm sóc, và chữa lành cho những dân tộc không phải là người Do Thái. Lòng thương xót của Chúa Giê-xu bày tỏ qua ký thuật của Sứ đồ Ma-thi-ơ “thì Ngài chữa cho họ được lành.” Một điều đáng ngạc nhiên là sau khi thấy những người bệnh được Chúa chữa lành, đoàn Dân Ngoại đều kinh ngạc và ca ngợi Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên. Việc Chúa chữa lành cho Dân Ngoại cho thấy Chúa thể hiện lòng thương xót và bày tỏ ân sủng cứu chuộc của Ngài không chỉ giới hạn trong con dân Ít-ra-ên mà sẽ lan tràn khắp thế giới.

Chúa Giê-xu đã dạy về sự phán xét sau cùng trong Ma-thi-ơ 25:31–46 rằng người có đức tin thật nơi Chúa, được ví như chiên, là người có lòng thương xót và giúp đỡ những người chung quanh đang gặp những hoạn nạn, thử thách, khó khăn, vì khi làm việc đó cho người khác cũng chính là làm cho Chúa. Còn người sống ích kỷ, lòng dạ nhỏ nhen, vô cảm thể hiện họ không có đức tin thật nơi Chúa, được ví như dê, luôn tìm lý do biện luận cho việc không có hành động thương xót đối với những người chung quanh. Việc lành không phải là điều kiện để một người được cứu, nhưng người có đức tin thật nơi Chúa thì phải sống bày tỏ lòng thương xót với mọi người (Gia-cơ 2:14–26). Ngày nay, tinh thần thương xót, yêu thương quan tâm, và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cần được phát huy trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ quan tâm đến những người chúng ta thân thiết mà thôi nhưng cũng phải thể hiện tinh thần yêu thương quan tâm giúp đỡ đối với bất kỳ ai đang ở trong sự khốn khó, nguy hiểm, bệnh tật, thiếu thốn, và đó cũng là cơ hội giúp họ nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa để họ cũng ca tụng Đức Chúa Trời.

Bạn có đang bày tỏ lòng thương xót, giúp đỡ những người chung quanh giống như Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa và yêu thương mọi người. Nguyện cuộc sống con luôn bày tỏ lòng thương xót giúp đỡ những người khốn khó Chúa đặt để chung quanh con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top