Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2024

Rô-ma 5:1–11
Đời Sống Mới trong Đấng Christ

“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta nhận được những điều gì khi tin nhận Chúa Giê-xu? Cơ Đốc nhân khoe về những điều nào của đời sống mới trong Đấng Christ? Bài học hôm nay có ý nghĩa gì trong hành trình theo Chúa của bạn?

Khi tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đã gánh thay tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự, máu quý giá của Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Ngay giây phút đó, chúng ta được xưng công chính, được hòa thuận với Đức Chúa Trời (câu 1). Chúng ta được bắt đầu một mối liên hệ mật thiết với Ba Ngôi Đức Chúa Trời, mạnh dạn đến gần Ngài và nếm trải sự ngọt ngào của tình cha con như người con hoang đàng khi quay về nhà, được cha tiếp đón niềm nở và phục hồi địa vị làm con trong gia đình. Đức Thánh Linh ngự trị tấm lòng của chúng ta, mở mắt thuộc linh để chúng ta thấy Đức Chúa Trời, tình yêu và chương trình Ngài hoạch định cho chúng ta (câu 5). Chúng ta sẽ nhờ sự sống của Chúa Giê-xu mà được cứu trong ngày phán xét (câu 10).

Cơ Đốc nhân không được cứu bởi việc lành mình đã làm nhưng bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu chuộc, Đức Chúa Con thực hiện chương trình cứu chuộc, và Đức Thánh Linh ấn chứng, ban năng lực để Cơ Đốc nhân sống như những sứ giả của Nước Thiên Đàng trên đất. Vì thế, mọi người không thể khoe về những thành tích mình đã đạt được, nhưng khoe mình trong sự trông cậy về vinh quang Đức Chúa Trời (câu 2). Chúng ta tin quyết rằng qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta có thể dạn dĩ đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và để lòng trông cậy về vinh quang Chúa hứa ban. Chúng ta khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, nhờ Ngài mà chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời (câu 11).

Chúng ta lại cũng khoe mình trong sự hoạn nạn (câu 3). Cơ Đốc nhân sống giữa thế gian là tâm điểm để các thế lực đen tối tấn công. Chúa Giê-xu đã phán với các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ” (Ma-thi-ơ 10:24). Chúa Giê-xu đã từng bị vu khống, bức hại, đánh đập, v.v… Cơ Đốc nhân cũng có thể phải trải qua những điều ấy. Tuy nhiên, Chúa vẫn tể trị, đồng hành, và giúp đỡ chúng ta vượt qua bão tố của cuộc đời “…vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, sự rèn tập sinh sự trông cậy” (câu 3–4). Con người bình thường khó có thể vui mừng trong hoạn nạn, nhưng Cơ Đốc nhân vui mừng trong hoạn nạn vì biết rằng Chúa dùng những thử thách và sự tấn công của Sa-tan để rèn luyện những phẩm chất cao đẹp, giúp đức tin của chúng ta ngày càng vững lập và tăng trưởng trong Ngài.

Bạn có vui mừng khi nhận được đời sống mới trong Đấng Christ không?

Lạy Chúa, Đấng đã xưng công bình cho con để con kinh nghiệm được hòa thuận lại với Ngài! Xin Cha dắt con từng bước đi trong đức tin, hy vọng, tình yêu thương, và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top