Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2024

Giô-suê 1:8
Suy Ngẫm và Làm Theo Lời Chúa

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (câu 8 Bản Truyền Thống—BTT).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va phán dặn gì với ông Giô-suê trước khi tiến vào Đất Hứa? Lời Chúa thách thức ông Giô-suê thế nào trong việc giữ kỷ luật tâm linh? Vượt qua thách thức này sẽ được phước hạnh nào? Bạn giữ kỷ luật trong việc đọc, học Lời Chúa ra sao?

Một trong những kỷ luật tâm linh là đọc và học Lời Chúa. Tuy nhiên, “suy ngẫm ngày và đêm” chính là một thách thức cho Cơ Đốc nhân vì cuộc sống có nhiều thứ chi phối khiến con dân Chúa dễ lơ là với Lời Chúa. Trước khi tiến vào Đất Hứa, Đức Giê-hô-va đã phán dặn ông Giô-suê, “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong…”

Sách luật pháp là Ngũ Kinh của ông Môi-se chép lại theo lệnh của Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:14; Phục Truyền 31:24). Ngày nay, Lời Chúa là trọn bộ Kinh Thánh. Thách thức với ông Giô-suê không phải là có đọc luật pháp nhưng là đọc kỹ càng, thường xuyên, và thực hành. Sách luật pháp “chớ xa miệng ngươi.” Người Do Thái quen đọc Kinh Thánh thành tiếng chứ không đọc thầm. Chẳng những đọc thường xuyên mà phải “suy ngẫm ngày và đêm.” Học Lời Chúa như nhai kỹ thức ăn thuộc linh để những giáo huấn của Chúa được tiêu hóa trở thành nếp sống của chính mình, như thức ăn bổ dưỡng trở thành máu, thành thịt của bản thân. Nói cách khác, Lời Chúa dạy trở thành quan niệm sống của chúng ta. Hiểu biết Lời Chúa phải đi đôi với hành động. Trong thực tế, việc áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống nhiều lúc thật không dễ dàng, như ông Giô-suê phải vào chiếm Đất Hứa, nên Chúa nhắc nhở “cẩn thận làm theo,” và phải làm theo “mọi điều đã chép ở trong” chứ không chỉ chọn những điều mình thích hay thấy dễ vâng phục.

Để vượt qua thách thức giữ gìn kỷ luật tâm linh trong việc đọc, học Lời Chúa, và cẩn thận làm theo, chúng ta phải hướng về lời hứa của Chúa. Ngài đã hứa kết quả dành cho người giữ kỷ luật tâm linh là được phước, được thịnh vượng, và được thành công do Chúa ban. Đó là những phước hạnh không theo tầm nhìn của thế tục như danh, lợi, quyền cho cá nhân, nhưng theo tầm nhìn từ trên cao: “Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Ngày nay, chúng ta đều có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời trong tay, điều quan trọng không chỉ đọc nhưng là phải đọc, học, suy ngẫm kỹ càng, thường xuyên, và cẩn thận thực hành Lời Chúa. Xin Chúa cho chúng ta vượt qua thách thức này để hưởng phước hạnh thiêng liêng Ngài ban.

Bạn có đọc, học Kinh Thánh cẩn thận mỗi ngày không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” Xin cho con yêu mến Lời Chúa, suy ngẫm Lời Ngài và hết lòng làm theo.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top