Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2024

Rô-ma 4:13–25
Lời Hứa Được Bảo Đảm bởi Đức Tin

“Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khẳng định lời hứa của Chúa được bảo đảm bởi điều gì? Tại sao tổ phụ Áp-ra-ham có thể bền lòng chờ đợi lời hứa của Chúa ứng nghiệm? Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu ban cho bạn những điều gì?

Sứ đồ Phao-lô công bố: Lời hứa của Chúa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi của ông được bảo đảm bởi đức tin. Ông lý luận rằng khởi nguyên lời hứa của Chúa xuất phát từ đức tin của ông Áp-ra-ham chứ không phải bởi việc giữ luật pháp (câu 13). Luật pháp chỉ ra tội lỗi và cơn thịnh nộ của Chúa thánh khiết sẽ giáng trên tội nhân.

Lời hứa của Chúa được bảo đảm cho cả dòng dõi của ông Áp-ra-ham và dòng dõi đức tin của ông (câu 16). Tổ phụ Áp-ra-ham đã tin khi Chúa hứa cho ông làm cha của nhiều dân tộc. Dẫu ông cảm nhận sự chết mòn của thân thể và bà Sa-ra không còn khả năng sinh con, ông vẫn không chút nghi ngờ, lại càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời (câu 18–21). Mặc dù đời sống của ông Áp-ra-ham có nhiều vấp phạm và thất bại nhưng Chúa đẹp lòng bởi đức tin của ông và kể ông là công bình (câu 22). Ông bà đã nhận lãnh niềm vui được ẵm bồng con trẻ và tiếp tục hành trình đức tin.

Bí quyết để tổ phụ Áp-ra-ham có đức tin thật vĩ đại là ông biết rõ Đấng ông đang tin. Đức Chúa Trời cực đại, Đấng có thẩm quyền ban sự sống cho kẻ chết và gọi những điều không có như đã có (câu 17), Đấng có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa (câu 21). Tổ phụ Áp-ra-ham không phải là người hời hợt, tin tưởng mù quáng. Đức Chúa Trời đã khải tỏ chính Ngài và ông đã đáp tiếng gọi của Chúa để trở thành tổ phụ đức tin, cha của mọi dân tộc, trong đó có chúng ta.

Cơ Đốc nhân ngày nay nhìn thấy sự ứng nghiệm Lời Chúa hứa cùng ông Áp-ra-ham rõ ràng hơn khi Chúa Giê-xu đến từ dòng dõi Áp-ra-ham, thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại theo giải pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu vì Ngài đã làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời ở giữa thế gian. Ngài đã chết trên cây thập tự để chúng ta được tha tội, và đã sống lại để chúng ta được xưng công bình, sống đời đời phước hạnh với Ngài. Chúng ta biết chắc điều này nhờ Lời Kinh Thánh, sự khải tỏ của Đức Thánh Linh, lịch sử và những chứng nhân sống động qua các thế hệ. Đây chính là Tin Mừng lớn Chúa ban để chúng ta tin.

Bạn đã nhận được sự tha thứ và sự công chính qua đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha tội và xưng công bình cho con qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa cho đến ngày con được nhìn thấy Ngài tận mặt và mãi mãi được ở trong Nhà Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top