Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2024

Rô-ma 4:1–12
Gương Đức Tin của Ông Áp-ra-ham

“Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người” (câu 3b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu gương đức tin của ông Áp-ra-ham để làm sáng tỏ điều gì? Vua Đa-vít đã kinh nghiệm phước hạnh nào của người được tha thứ? Bạn học được gì về đức tin qua bài học hôm nay?

Người Giu-đa rất tự hào về tổ phụ Áp-ra-ham, họ biết rõ tiểu sử ông. Gương đức tin của ông Áp-ra-ham là một minh họa sống động về người được Đức Chúa Trời xưng công bình. Sứ đồ Phao-lô khẳng định tổ phụ Áp-ra-ham của họ được xưng công bình không phải do việc làm nhưng bởi đức tin (câu 3; Sáng Thế Ký 15:6). Vậy thế nào là tin? Ông Áp-ra-ham tin Chúa có thẩm quyền trên ông, Ngài có năng quyền bảo vệ, ban phước và giữ lời hứa với ông (Sáng Thế Ký 15:1–6). Trong câu 4–5, ông Phao-lô giải thích: Nếu một người làm công được nhận lương thì số tiền ấy không được xem là ơn mà là tiền người chủ đã nợ công sức của họ. Nhưng Chúa không nợ ai vì không ai làm việc lành đủ để được xưng công bình. Chúng ta chỉ nhận biết ơn thương xót của Chúa và đón nhận ân sủng của Ngài bằng đức tin.

Sứ đồ Phao-lô cũng trưng dẫn kinh nghiệm của Vua Đa-vít về phước hạnh của người được Chúa tha thứ. Sau khi vua xưng nhận và thật lòng ăn năn tội tà dâm và giết người, Chúa đã cho ông sự thanh thản trong tâm hồn. Sự thanh tẩy cũng không bởi việc làm nhưng bởi lòng tin Lời Chúa hứa (Thi Thiên 32:1–2; 51:16–17). Cũng vậy, bởi đức tin chúng ta biết Chúa thanh tẩy những vi phạm nếu chúng ta từ bỏ điều sai, xưng tội và thật lòng ăn năn cùng Ngài.

Sứ đồ Phao-lô chứng minh cho người Giu-đa biết rằng tổ phụ Áp-ra-ham đã đặt đức tin nơi Chúa và được Chúa ban phước khi ông bảy mươi lăm tuổi. Chúa đã ban những lời hứa quý báu về một dòng dõi đông đúc, được ơn, và từ dòng dõi của ông mọi dân tộc khác được phước (Sáng Thế Ký 12:1–3). Khi ông Áp-ra-ham 99 tuổi, Đức Chúa Trời mới lập phép cắt bì cho ông và dòng dõi của ông (Sáng Thế Ký 17:1–14). Do đó, phép cắt bì là một dấu chứng thực về phần thể xác của người Giu-đa, nhắc nhở họ là tuyển dân, được biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Phước Chúa ban cho mọi người tin đã chịu cắt bì cũng như chưa chịu phép cắt bì chứ không phải là đặc quyền chỉ dành riêng cho người Giu-đa.

Ngày nay Cơ Đốc nhân tin Chúa Giê-xu là Ngôi Hai Đức Chúa Trời xuống thế gian, sống một đời vô tội, chết trên thập giá để cứu chuộc loài người sa ngã, đã sống lại bảo đảm sự cứu rỗi cho những ai tin Ngài. Đức Chúa Trời ban phước và xưng công bình cho con người chỉ bởi đức tin chứ không bởi việc làm. Việc lành đi theo sau chỉ để minh chứng cho người có đức tin thật nơi Chúa. Xin Chúa cho chúng ta luôn bước đi bởi đức tin với Chúa.

Có bao giờ bạn dùng việc lành, công đức để kể công với Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì chỉ bởi đức tin, Ngài đã ban ân sủng cho con để con được cứu. Xin giúp con cứ tin cậy nơi Ngài để kinh nghiệm phước hạnh của người được Chúa xưng công bình.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top