Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2024

Hê-bơ-rơ 11:20–22
Chúc Phước cho Thế Hệ Tiếp Nối

“Các người đó là đầu trưởng của mười hai chi phái Ít-ra-ên; và đó là lời của cha họ nói đương khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy” (Sáng Thế Ký 49:28).

Câu hỏi suy ngẫm: Các ông Y-sác, Gia-cốp, và Giô-sép là ai và việc họ chúc phước cho thế hệ tiếp nối ngay trước khi chết cho thấy điều gì về đức tin của họ? Bạn có thể chúc phước cho thế hệ tiếp nối ra sao?

Khi đối diện với cái chết, một số người cảm thấy mãn nguyện vì đã “xong sự chạy,” nhưng cũng có người cảm thấy tiếc nuối vì có quá nhiều mong muốn vẫn chưa hoàn thành. Khi đó họ sẽ trăn trối với mong muốn người ở lại hoàn thành di nguyện. Riêng với trường hợp của các ông Y-sác, Gia-cốp và Giô-sép, trước khi chết, họ chúc phước cho con cháu mình và nói về việc của tương lai liên quan đến chương trình của Chúa.

Ông Y-sác có hai người con sinh đôi là cậu Ê-sau và cậu Gia-cốp. Sự việc ông chúc phước cho hai con được ghi lại trong Sáng Thế Ký 27:27–29, 39–40. Dù quá trình này diễn ra không mấy vui vẻ, nhưng điều quan trọng là ông tin cậy nơi chương trình của Chúa về tương lai của các con mình, cũng như của cả dòng dõi Áp-ra-ham.

Đối với ông Gia-cốp, dù không phải là một gương mẫu hoàn hảo của người sống đức tin, nhưng điều quan trọng là ông đã trung tín cho đến cuối cùng và chuyển giao phước lành ấy đến cho con cháu. Thật ra, ông Gia-cốp chúc phước cho tất cả con mình, “mỗi người một lời chúc phước riêng biệt” (Sáng Thế Ký 49:28b BTTHĐ), nhưng trước giả thư Hê-bơ-rơ lại nhấn mạnh lời chúc phước của ông dành cho hai người con của ông Giô-sép (xem Sáng Thế Ký 48:1–20). Có lẽ đối với ông, việc biết tin con trai mình là ông Giô-sép vẫn còn sống là một bằng chứng rõ ràng nhất về sự thành tín của Chúa với cá nhân ông và với dòng dõi

Áp-ra-ham. Cuộc đời của ông Giô-sép luôn là tấm gương sáng cho những ai tin cậy vào chương trình tốt đẹp của Chúa khi đối diện với nghịch cảnh. Lúc cuối đời, trong cương vị là tể tướng Ai Cập, khi đã sắp xếp ổn thỏa cho đại gia đình định cư ở Ai Cập, ông vẫn không quên giao ước của Đức Chúa Trời dành cho tổ phụ Áp-ra-ham, và đã nói trước về việc con cháu mình sẽ rời khỏi Ai Cập để trở về miền Đất Hứa.

Chúng ta thấy cả ba tổ phụ đều giữ đức tin và tinh thần thờ phượng cho đến cuối cùng, đồng thời tin cậy vào sự thành tín của Đức Chúa Trời liên quan tới phước lành dành cho cả dòng dõi. Để chúc phước cho thế hệ tiếp nối, mỗi chúng ta trước hết phải trung tín và thờ phượng Chúa cho đến cuối cùng. Đồng thời phải dạy dỗ con cháu mình từ sớm để chúng nhận biết Chúa, nuôi dưỡng chúng trong Lời Chúa, truyền đạt khải tượng để chúng lớn lên và dự phần trong chương trình tốt đẹp của Chúa.

Thế hệ tiếp nối của bạn là ai và hôm nay bạn có thể làm điều cụ thể nào để chúc phước họ?

Lạy Chúa, xin dùng cuộc đời con là một gương sáng về đức tin để những thế hệ kế tiếp của con nhận biết Chúa, lớn lên trong Lời Ngài, và dự phần vào chương trình tốt đẹp của Ngài cho thế giới này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top