Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2024

Hê-bơ-rơ 11:17–19
Ông Áp-ra-ham: Đức Tin Được Thử Nghiệm

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình” (câu 17 BTT).

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa” (câu 17 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã thử nghiệm đức tin của ông Áp-ra-ham như thế nào? Ông đã vượt qua bài thử nghiệm ra sao? Việc ông Áp-ra-ham vượt qua thử nghiệm đức tin cho bạn những bài học nào?

Ông Áp-ra-ham đã tin cậy Chúa suốt nhiều năm dài. Ông kinh nghiệm vô vàn phước hạnh Chúa ban, mà đỉnh điểm chính là cậu Y-sác, đứa con của lời hứa, “là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: ‘Chính qua Y-sác, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con’” (câu 18 BTTHĐ). Đối với ông Áp-ra-ham thì cậu Y-sác là cả tương lai, niềm hy vọng, và là sự thành tín của Chúa trên cuộc đời mình. Đó là điều quý giá nhất của ông. Và đó cũng chính là chỗ Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm đức tin khi Chúa phán với ông, “Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho” (Sáng Thế Ký 22:2).

Nghe lời phán của Chúa, hẳn ông Áp-ra-ham đau đớn biết dường nào. Nhưng đức tin nơi Chúa cần ông phải xác định cách rõ ràng rằng Ngài mới là tất cả đối với ông chứ không phải bất kỳ ai hay điều gì khác. Đức tin nơi Chúa đòi hỏi sự đáp ứng, và đáp ứng đúng đắn duy nhất là tuyệt đối vâng lời Ngài. Kinh Thánh cho biết ông Áp-ra-ham đã vượt qua bài thử nghiệm, đã thành công và đón nhận cái kết vô cùng có hậu (xem Sáng Thế Ký 22:1–19). Bí quyết giúp ông vượt qua bài thử nghiệm chính là đức tin tuyệt đối nơi Chúa, tin Ngài có quyền làm được tất cả, thậm chí khiến người chết sống lại, và Ngài không bao giờ thất hứa (Hê-bơ-rơ 11:19). Vậy nên dù không hiểu hết ý định của Đức Chúa Trời, ông vẫn sẵn sàng vâng phục. Đức tin nơi Chúa không có chỗ cho sự nghi ngờ và lý luận của ý riêng.

Sống đức tin giữa đời, chúng ta đã, đang, và sẽ phải đối diện với những thử nghiệm. Mục đích Chúa thử nghiệm đức tin không phải để chúng ta vấp ngã nhưng để chúng ta nhìn ra thực trạng đức tin mình và để giúp đức tin chúng ta tăng trưởng càng hơn. Học theo gương ông Áp-ra-ham, chúng ta cần phải sẵn sàng đầu phục Chúa hoàn toàn trong mọi lãnh vực của đời sống. Bài thử nghiệm đức tin có thể liên quan đến điều quý giá nhất với chúng ta, có thể là người thân trong gia đình, là mối liên hệ tình cảm, là công danh sự nghiệp, là theo đuổi ước mơ, hoặc là sự kêu gọi dâng mình cho Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào?

Bài thử nghiệm dành cho ông Áp-ra-ham đã giúp ông nhận thấy rằng Chúa là tất cả đối với ông. Bài thử nghiệm bạn đang đối diện cho bạn thấy điều gì?

Lạy Chúa, khi Ngài thử nghiệm đức tin của con, xin giúp con hoàn toàn đầu phục Ngài với tất cả những gì của con, và vững tin Chúa hằng thành tín. Xin giúp cho đức tin và tình yêu của con dành cho Ngài lên chốn cao hơn mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 47.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top