Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2024

II Sử Ký 24:8–14
Ai Nấy Đều Phục Vụ Đức Giê-hô-va

“Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!” (I Sa-mu-ên 12:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Những thành phần nào đã góp phần dâng hiến cho công việc trùng tu và sửa chữa Đền thờ? Họ đã dâng hiến với tinh thần như thế nào? Bạn đang góp phần trong công việc Chúa ra sao?

Vua Giô-ách truyền đóng một cái rương để phía ngoài cửa đền thờ và sai người loan báo “khắp xứ” Giu-đa rằng “ai nấy” phải dâng hiến cho Chúa để lo trùng tu đền thờ. Kết quả là “hết thảy các quan trưởng”“cả dân sự” đều hân hoan, nóng cháy, và hết lòng đến dâng hiến tiền bạc đầy rương. Sau khi thu nhận và kiểm kê đầy đủ, vua và Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa giao số tiền ấy cho những người phụ trách công việc tu bổ đền thờ. Họ thuê thợ đá, thợ mộc, thợ sắt, thợ đồng để lo trùng tu và sửa chữa đền thờ. Những người thợ này đã trung tín tiến hành công việc và nhờ đó đền của Đức Chúa Trời được khôi phục lại tình trạng ban đầu và vững chắc hơn. Số tiền còn dư, họ đem nộp lại cho vua và Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, cho thấy mọi người làm việc rất trung thực và có hệ thống thu chi rất rõ ràng. Số tiền ấy được dùng để làm những khí dụng trong đền thờ. Khi đền thờ tu bổ xong thì sự thờ phượng hàng ngày cũng như dâng tế lễ thiêu tại đền thờ cũng được thực hiện thường xuyên trọn đời Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa.

Nhờ nỗ lực và sự đóng góp công sức cũng như tiền bạc của tất cả mọi người thuộc mọi thành phần, ở mọi nơi trên khắp xứ Giu-đa, trong đền thờ, trong cung vua, mà đền thờ đã được trùng tu xong. “Ai nấy” đều đã dâng hiến cho Chúa (câu 9a), tất cả mọi người đều thể hiện lòng trung tín trong sự hầu việc Chúa, và đó là điều mà sách Sử Ký muốn nhấn mạnh. Tu bổ đền thờ không chỉ là công việc của riêng ai mà là của tất cả mọi người từ vua, thầy tế lễ thượng phẩm, người Lê-vi, các quan trưởng, toàn dân chúng, và những người thợ lành nghề, không phân biệt thành phần giàu hay nghèo. Của dâng là của lễ tình nguyện xuất phát từ lòng biết ơn Đức Chúa Trời, không ấn định số lượng.

Ông Sa-mu-ên đã dạy chúng ta luôn nghĩ đến những việc lớn lao, diệu kỳ Ngài làm cho mình để hết lòng trung tín phục sự Ngài (I Sa-mu-ên 12:24). Ngày nay, Hội Thánh không chỉ cần có tiền để xây dựng, sửa chữa, bảo trì Nhà Chúa mà còn có nhiều chương trình, kế hoạch cần có kinh phí, nhân lực để thực hiện. Góp phần vào công việc Chúa không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là của mục sư, ban chấp sự cùng toàn thể con dân Chúa. Mỗi chúng ta từ lãnh đạo đến tín hữu, “ai nấy” phải sẵn lòng dâng hiến tiền của, công sức cho công việc Chúa với lòng biết ơn Ngài.

Bạn có vui lòng dâng hiến thì giờ, công sức, tài chánh cho công việc Chúa chưa?

Cảm tạ Chúa đã làm những công việc diệu kỳ cho con và ban cho con những ân tứ để phục vụ. Xin cho con luôn tận tâm, tận lực để phục vụ Chúa trong mọi việc dù lớn hay nhỏ.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 46.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top