Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2024

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2024

Châm Ngôn 18:10–11, 14
Thành Kiên Cố

“Tâm thần người nâng đỡ sự bệnh hoạn mình; nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy dỗ điều nào trong hai câu 10–11? Vì sao đây là nguyên tắc quan trọng và sống còn để vượt qua những giông tố cuộc đời? Bạn chọn ngọn tháp kiên cố nào để ẩn náu khi gặp thử thách?

Vua Sa-lô-môn cho thấy một lẽ thật quan trọng trong câu 14, đó là chính “tâm thần” hay tinh thần (spirit) của một người đóng vai trò quyết định trong sự ổn định cuộc đời người ấy, cho dù đang ở trong tình trạng thể chất kiệt quệ. Từ ngữ “bệnh hoạn” chỉ được dùng tại đây và một chỗ khác trong II Sử Ký 21:15 liên quan đến căn bệnh kéo dài và khủng khiếp về ruột. Như vậy, có thể nói một thân thể suy sụp có thể được chống đỡ qua những khó khăn nhờ một tinh thần mạnh mẽ, nhưng một khi “trí bị nao sờn” thì ngay cả một thân thể cường tráng cũng không thể chống đỡ nổi (I Ti-mô-thê 4:8). Tâm thần, linh hồn, và thân thể không thể tách rời nhau và đều cần được chăm sóc bảo vệ, nhưng tâm thần và linh hồn đi trước thân thể.

Vua Sa-lô-môn dạy rằng để có một tinh thần vững vàng khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta hãy đặt đức tin nơi “Danh Đức Giê-hô-va” vì đó “vốn một ngọn tháp kiên cố,” là hình ảnh của một nơi bất khả xâm phạm bởi sự vững vàng và chiều cao của nó (Ê-sai 2:15), và cũng là nơi để trú ẩn khi bị tấn công (Các Quan Xét 9:50–51; Thi Thiên 61:3).

“Danh Đức Giê-hô-va” nói đến chính Ngài và những thuộc tính của Ngài, do đó, chạy đến với “Danh Đức Giê-hô-va” là luôn nhắc lại Ngài là ai. Khi đối diện với sợ hãi, chúng ta thường quên chạy đến “Danh Đức Giê-hô-va,” nghĩa là quên quyền năng, sự khôn ngoan, và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. “Chạy đến… Danh Đức Giê-hô-va” cũng là quyết định chọn tin cậy Chúa và làm theo ý muốn Ngài. Mỗi khi gặp thách thức trong cuộc sống, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín (Thi Thiên 125:1).

Khi người công bình xem “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố,” thì đối với nhiều người khác, chính “tài vật… là cái thành kiên cố” với bức tường cao bảo vệ họ trong mọi hoàn cảnh. Họ cho rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời là mơ mộng hão huyền, thế nhưng chính người sống với chủ nghĩa vật chất mới là người mơ mộng khi tưởng tượng về sức mạnh vô biên của tiền bạc (I Ti-mô-thê 6:17). Kinh Thánh lên án những người lười nhác (Châm Ngôn 6:6–11), nhưng chăm chỉ làm việc khác với để lòng trông cậy tiền bạc.

Mỗi người đều có một “ngọn tháp kiên cố” cho riêng mình để ẩn náu khi gặp nguy khốn. Việc chọn “ngọn tháp kiên cố” nào tùy thuộc vào cách chúng ta gây dựng đời sống tâm linh mỗi ngày. Hãy bám chặt Chúa và Lời Chúa để được bảo vệ trong Danh Đức Giê-hô-va.

Bạn có nhận biết Danh Đức Giê-hô-va là ngọn tháp kiên cố cho đời bạn không?

Cảm tạ Chúa vì từng ngày con luôn kinh nghiệm sự cứu giúp của Ngài. Xin giữ gìn con và đừng để con rời mắt khỏi Chúa. Xin cho con không đặt lòng trông cậy nơi một người nào hay một điều gì khác hơn ngoài Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 37.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top