Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2024

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:10–13
Hãy Yêu Như Chúa Đã Yêu

“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa cho các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thêm lên điều gì? Tại sao ông cầu xin như vậy? Bạn sống bày tỏ tình yêu thương của Chúa với nhau như thế nào?

Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng sự bày tỏ lòng khát khao được quay trở lại thăm viếng các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca qua lời cầu nguyện thiết tha nài xin Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu dẫn đường cho ông và các bạn đến với anh em (câu 10–11). Dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng đức tin và tình yêu thương của các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca vẫn thêm lên và đầy dẫy, đã khiến ông Phao-lô cùng các bạn vui mừng tạ ơn Chúa, họ tiếp tục dâng lời cầu nguyện, “Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người, như chúng tôi đối với anh em” (câu 12 BTTHĐ). Ông ước mong con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca với tình yêu thương dư dật tràn đầy trong đời sống, họ sẽ được vững vàng và trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại (câu 13).

Nét đặc trưng và cũng là nét đẹp không gì so sánh được mà người khác có thể nhìn thấy trong đại gia đình Đức Chúa Trời — nơi những người con của Chúa, những anh chị em dù không cùng huyết thống nhưng có cùng niềm tin, được cứu chuộc bởi máu quý báu thiêng liêng của Đức Chúa Giê-xu Christ, là nếp sống bày tỏ tình yêu thương với nhau không phải chỉ bằng lời nói nhưng còn “bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Đó là lý do Sứ đồ Phao-lô tha thiết cầu xin Chúa khiến anh em tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau. Khi tình yêu thương trong Chúa được tăng trưởng, tình yêu đó không chỉ được bày tỏ với những anh em cùng đức tin mà còn bày tỏ với mọi người.

Sứ đồ Giăng dạy: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:19). Con dân Chúa phải có nếp sống bày tỏ tình yêu thương vì Chúa chúng ta đã nêu gương để chúng ta noi dấu chân Ngài, và vì Chúa đã yêu chúng ta trước, tình yêu ấy chan chứa, dư dật trong chúng ta đến nỗi tuôn tràn ra cho mọi người chúng ta tiếp xúc. Do bản tính con người cũ vẫn còn trong chúng ta nên nhiều khi chúng ta cảm thấy thật khó yêu thương người lân cận mình, những lúc như vậy, chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời là Nguồn Yêu Thương để cầu xin Ngài ban tình yêu thêm lên và dư dật hầu cho chúng ta được vững lòng bền chí, được trọn vẹn trong đời sống thánh khiết trước mặt Chúa và có thể sống yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có nếp sống tràn đầy tình yêu thương với nhau để nhiều người nhận biết tình yêu thương của Chúa.

Bạn đang cầu xin Chúa để được sở hữu điều nào trong đời sống?

Lạy Chúa của tình yêu! Xin ban cho con được thêm lên và dư dật tình yêu thương của Ngài để con có thể yêu thương anh chị em và mọi người con tiếp xúc, qua đó con làm sáng Danh Chúa và nhiều người nhận biết tình yêu thương của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top