Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2024

I Phi-e-rơ 4:12–19
Chịu Khổ Vì Danh Chúa

“Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao làm tín hữu Đấng Christ lại phải chịu khổ? Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên phải phản ứng thế nào khi chịu khổ? Vì sao? Bạn thường phản ứng thế nào khi chịu khổ vì Danh Chúa?

Cơ Đốc nhân, những người mang Danh Đấng Chirst, sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Con dân Chúa phải sống khác với tiêu chuẩn của đời, theo đuổi những giá trị khác với thế gian. Sống làm vui lòng Đức Chúa Trời, làm vinh quang Danh Ngài, và bày tỏ Chúa Giê-xu là mục đích tối thượng của mỗi người Cơ Đốc, hơn mọi việc khác. Vậy nên việc chúng ta gặp phải những chống đối, bức hại cũng là điều bình thường.

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra lời khuyên con dân Chúa phải phản ứng thế nào khi chịu khổ vì Danh Ngài. Trước hết, đừng cảm thấy bất ngờ vì người tin Chúa chịu khổ là điều rất bình thường (câu 12). Thứ hai, không chỉ cảm thấy bình thường mà Cơ Đốc nhân còn phải vui mừng khi chịu khổ vì Danh Chúa, bởi lẽ chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ, nếm trải được tình yêu lớn lao Ngài dành cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta càng phải vui mừng vì có thể thấy trước vinh quang của Đấng Christ trong tương lai (câu 13). Thật là niềm an ủi lớn lao khi biết rằng những khó khăn tạm thời của chúng ta sẽ nhường chỗ cho vinh quang đời đời trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm.

Sứ đồ Phi-e-rơ tiếp tục khuyên chúng ta cứ chịu đựng và giữ vững đức tin khi chịu khổ vì mang danh là tín hữu Đấng Christ (câu 16). Chúng ta phải vững vàng, không được nản chí, thối lui trong đức tin vì phần thưởng dành cho những người trung tín đang chờ sẵn. Đồng thời chúng ta cũng không cần phải báo thù người bức hại mình vì đã có Chúa là Đấng phán xét (câu 17–18). Ở đây, chúng ta được nhắc nhở về quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời. Chúa biết hoàn cảnh của chúng ta và sẽ thi hành công lý vào thời điểm hoàn hảo của Ngài. Việc của chúng ta là “phó linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín” (câu 19). Khi tin cậy phó thác nơi Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục sống cuộc đời như đáng phải sống, nghĩa là vẫn cứ yêu thương, phục vụ Đức Chúa Trời và mọi người, sống bày tỏ Danh Chúa giữa đời. Những khó khăn trong cuộc đời này chỉ là tạm thời, ngày phán xét cho cõi đời đời sẽ tới.

Cơ Đốc nhân đã, đang, và luôn sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa. Trải qua sự chịu khổ này, đức tin của chúng ta càng được trưởng thành, nhân cách càng được tôi luyện, và lời chứng của chúng ta càng trở nên đáng tin cậy và có tiếng vang mạnh mẽ nhất. Nguyện những người mang danh Cơ Đốc nhân luôn sống xứng đáng với Đấng Christ.

Bạn có vui mừng khi chịu khổ vì Danh Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì con được mang Danh của Ngài. Xin giúp con đối diện những sự bức hại bằng tấm lòng tin cậy tuyệt đối nơi quyền tể trị của Chúa để tiếp tục sống bày tỏ Danh Ngài cho thế giới hư mất.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top