Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2024

Giăng 14:15–21
Vượt Qua Thử Thách

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán với môn đệ thế nào về Đấng An Ủi Ngài xin Đức Chúa Cha ban cho? Con dân Chúa phải làm gì khi nói mình yêu mến Chúa? Bí quyết nào giúp bạn vượt qua thử thách và điều gì khích lệ bạn theo Chúa trong Năm Mới 2024?

Chúa Giê-xu là con đường duy nhất cho mỗi người chúng ta để nhận được sự sống đời đời như Lời Ngài phán: “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Con dân Chúa không phủ nhận con đường theo Chúa thật nhiều phước hạnh, nhưng như Chúa đã phán, đó không phải là con đường rộng rãi, khoảng khoát mà là đường chật, cửa hẹp; không phải lúc nào cũng yên lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lắm lúc cũng nhiều sóng gió. Chúa dạy những ai muốn theo Chúa, mỗi ngày phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài (Lu-ca 9:23).

Con đường theo Chúa là như vậy, nhưng điều khích lệ cho mỗi con dân Chúa là Chúa Giê-xu biết chúng ta không tránh khỏi thử thách trên đường đời nên trước khi lìa môn đệ về trời, Ngài đã xin Đức Chúa Cha ban cho con dân Chúa một Đấng An Ủi khác. Chúa Giê-xu sẽ về với Cha, nhưng Đấng An Ủi sẽ ở với chúng ta và ở trong chúng ta đời đời. Chúa không để chúng ta mồ côi nhưng qua Đấng An Ủi, Ngài ở cùng chúng ta trong mọi lúc mọi nơi, ban sức, gia ơn cho chúng ta vượt qua thử thách trong cuộc sống. Lời hứa này dành cho những ai yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Ngài (câu 15–17).

Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đệ ngày xưa thế nào thì ngày nay Đức Thánh Linh cũng sẽ bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng ta thể ấy, vì Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Đức Thánh Linh sẽ biến đổi đời sống chúng ta toàn diện và ban sức cho chúng ta để vâng lời Cha, nhận được niềm vui trong thử thách, sự nhẹ nhàng trong đời sống (Ma-thi-ơ 11:28–30). Đức Chúa Cha luôn yêu mến chúng ta, Đấng An Ủi sẽ xoa dịu những vết thương từ trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta cần xây dựng mối tâm giao với Chúa qua việc học hỏi Lời Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Khi chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa, cũng đồng nghĩa là chúng ta yêu Đức Chúa Cha. Khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Cha, chúng ta cũng sẽ được cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con yêu thương chúng ta (câu 21). Hơn thế nữa, khi chúng ta giữ vững điều Chúa dạy và vâng theo tiếng phán của Đấng An Ủi, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui, phước hạnh Chúa ban và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trong Năm Mới 2024.

Bạn quyết tâm vâng giữ các điều răn của Chúa trong năm mới như thế nào?

Tạ ơn Cha Thiên Thượng đã ban Đức Thánh Linh ở cùng và ở trong con. Xin cho con luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa qua việc giữ và vâng theo lời dạy của Ngài. Xin giúp con vững tâm vượt qua những thử thách trong Năm Mới 2024 với niềm vui và bình an Chúa ban.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top