Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2023

Giê-rê-mi 50:11–16, 21–32
Đức Giê-hô-va Sẽ Báo Trả

“Hãy theo công việc nó mà báo trả, làm cho nó trọn như nó đã làm; vì nó lên mình kiêu ngạo nghịch cùng Đức Giê-hô-va, nghịch cùng Đấng Thánh của Ít-ra-ên” (câu 29b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Ba-by-lôn phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va? Hình phạt họ phải đón nhận là gì? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống?

“Cơn giận của Đức Giê-hô-va” (câu 13), “sự báo thù của Đức Giê-hô-va” (câu 15, 28), “Đức Giê-hô-va đã mở kho khí giới mình” (câu 25), “ấy là kỳ Ta sẽ thăm phạt ngươi” (câu 31)… là những sứ điệp được công bố cho người Ba-by-lôn biết cơn đoán phạt từ Đức Giê-hô-va đã sẵn sàng dành cho họ. Hàng loạt những tội ác mà người Ba-by-lôn đã vi phạm cùng Đức Chúa Trời được lần lượt kể ra: “cướp sản nghiệp Ta” (câu 11), “nghịch cùng Đức Giê-hô-va” (câu 14), “tranh cạnh cùng Đức Giê-hô-va” (câu 24), “sự báo thù về đền thờ Ngài” (câu 28), “kiêu ngạo nghịch cùng Đức Giê-hô-va” (câu 29)… Vì những sự vi phạm nặng nề ấy, Ba-by-lôn sẽ nhận lấy sự đoán phạt từ Chúa xứng với tội lỗi của họ. Kho khí giới của Đức Giê-hô-va đã sẵn sàng cho thời điểm trừng phạt, nói lên rằng mọi sự đã sẵn sàng cho những hình phạt Ba-by-lôn sẽ phải đón nhận.

Ba-by-lôn đã bắt dân Chúa làm phu tù, đã cướp lấy sản nghiệp của Ngài, lại còn kiêu ngạo, tự đắc về sức mạnh, về những chiến thắng mình đạt được trong đó có việc đã đánh chiếm đền thờ Đức Chúa Trời, nhưng họ lại không biết rằng mình chỉ như “cái búa của cả đất” (câu 23). Cái búa tự nó không thể có sức mạnh, nhưng sức mạnh của búa tùy thuộc vào người sử dụng. Đức Giê-hô-va đã từng dùng nước A-si-ri như một ngọn roi (Ê-sai 10:5), và trong ý nghĩa như thế, Ba-by-lôn được Chúa dùng như một cái búa. Nhưng người Ba-by-lôn lại quá kiêu ngạo chẳng nhận biết mục đích của Đức Chúa Trời cho nên Ngài bẻ gãy họ. Những người bắn cung, những tay xạ thủ sẽ đến tiêu diệt họ, không một ai chạy thoát (câu 29), sự tuyệt diệt thể hiện qua hình ảnh loại bỏ “kẻ gieo giống,” “kẻ cầm liềm” (câu 16), nghĩa là họ chẳng còn chút hy vọng sống nào cả.

Đấng Công Bình không vô cớ tàn diệt Ba-by-lôn để xứ này “…không có người ở nữa, chỉ thành ra nơi hoang vu cả” (câu 13). Ba-by-lôn bị hình phạt đúng thời điểm của Chúa xứng với tội lỗi nặng nề họ đã phạm. Ngày nay nhiều người khinh lờn Chúa vì họ không thấy ngay sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những tội lỗi họ đã phạm. Tuy nhiên Lời Chúa cảnh cáo “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu” (Ga-la-ti 6:7a). Đến ngày của Chúa, mỗi người trong chúng ta đều phải chịu trách nhiệm tùy theo điều thiện hay điều ác đã làm lúc còn trong xác thịt

(II Cô-rinh-tô 5:10). Xin Chúa cho chúng ta luôn cẩn trọng trong cuộc sống để nhận được phần thưởng trong ngày ứng hầu trước mặt Ngài.

Có điều sai trật nào bạn được nhắc nhở phải ngừng ngay lại không?

Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con qua bài học này. Xin giúp con không khinh lờn Chúa nhưng biết ăn năn ngay khi còn có cơ hội, hầu cho trong ngày gặp mặt Chúa, con không nhận lấy án phạt vì những điều sai phạm đã làm lúc còn trong xác thịt.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 16:17—17:18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top