Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2023

Rô-ma 3:1–8
Đặc Ân của Tuyển Dân

“Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều này: Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân của Chúa có đặc ân gì? Người Ít-ra-ên cần nhận biết gì về bản tính và nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời? Có lời cảnh báo nào cho tuyển dân cũng như Cơ Đốc nhân ngày nay?

Trong chương 2, Sứ đồ Phao-lô dạy rằng Chúa đoán xét việc làm của mỗi người theo nhận thức về điều đúng hoặc sai đã được Ngài khải tỏ qua luật pháp hoặc lương tâm. Nếu người Ít-ra-ên biết rõ điều đúng sai một cách rõ ràng qua luật pháp mà họ vẫn không vâng giữ luật pháp, Chúa sẽ đoán phạt họ nghiêm minh như đoán xét Dân Ngoại. Vậy thì làm tuyển dân của Chúa có ích chi? Sứ đồ Phao-lô khẳng định, tuyển dân có đặc ân vượt trội hơn các dân tộc khác về mọi mặt. Đặc ân lớn nhất là lời phán của Đức Chúa Trời đã được ủy thác cho họ (câu 2). Qua lời Chúa phán, tuyển dân biết rõ bản tính và nguyên tắc làm việc của Ngài. Họ nhận lấy luật pháp làm nền tảng căn bản cho một đời sống sung mãn về cả phương diện tâm linh, tâm hồn, và thể xác (Xuất Ê-díp-tô Ký 19—20). Ít-ra-ên là dân tộc được phước vì các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp của họ là những người hết lòng yêu mến và vâng phục Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6). Chúa cũng hứa ban phước cho cả nhân loại qua dòng dõi Áp-ra-ham. Từ tuyển dân, Chúa Cứu Thế sẽ vào đời và thực hiện sứ mệnh cứu rỗi thế gian của Ngài giữa họ (Ê-sai 11:1–10).

Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Chúa vẫn giữ giao ước giữa Ngài và tuyển dân dẫu trong vòng tuyển dân có một số người bội ước và giả dối. Trải qua suốt lịch sử, người Ít-ra-ên đã kinh nghiệm sự tốt lành và lòng bao dung lớn lao của Chúa. Sự vấp phạm và yếu đuối của họ càng cho thấy đức công bình và lòng bao dung của Chúa vô bờ bến. Tuy vậy, Sứ đồ Phao-lô cũng rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh họ về đức công chính của Chúa trong việc phán xét thế gian. Chúa không tây vị ai, vì thế người Giu-đa bội ước cũng sẽ phải đối diện với hình phạt của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, có một số Cơ Đốc nhân ngủ yên trong đức yêu thương của Chúa mà không nghiêm túc đối diện với đức thánh khiết của Ngài. Những người này cho rằng Chúa là Đấng luôn tha thứ và ân sủng của Ngài quá dồi dào. Vì thế họ đã khinh lờn và lạm dụng tình yêu của Chúa, bẻ cong luật pháp, cố tình nuông chiều ham muốn của xác thịt và nghĩ rằng Chúa nhân từ sẽ không nỡ ra tay trên họ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định, “Sự đoán phạt những người đó là công bình” (câu 8b). Mỗi chúng ta cần cẩn trọng vì đặc ân luôn đi kèm với trách nhiệm.

Bạn sống thế nào cho xứng đáng với đặc ân Chúa ban?

Tạ ơn Chúa đã chọn và cứu con khỏi án phạt đời đời, ban cho con nhiều đặc ân vượt trội. Xin giúp con luôn kính sợ Chúa, trân quý và vâng giữ Lời Chúa trong Kinh Thánh. Nguyện đời sống con mỗi ngày tỏ ra bông trái của Đức Thánh Linh và qui vinh quang về Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 5:1—6:11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top