Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2023

Rô-ma 2:25–29; Sáng Thế Ký 17:9–14
Người Giu-đa Thật

“… nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Lịch sử và ý nghĩa thật sự của phép cắt bì là gì? Điều gì làm nên một người Giu-đa thật? Thế nào là một Cơ Đốc nhân thật? Bài học này có liên hệ gì đến bạn?

Theo Sáng Thế Ký 17:9–14, phép cắt bì là dấu hiệu giao ước Đức Chúa Trời đã lập cùng tổ phụ Áp-ra-ham. Trải qua các đời, tất cả người nam thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và đầy tớ sinh ra trong nhà đều phải chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám. Ai không chịu cắt bì sẽ bị truất ra khỏi vòng dân Chúa vì đã bội giao ước với Đức Chúa Trời. Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24– 26 ghi lại câu chuyện Chúa suýt giết ông Môi-se vì ông đã không làm phép cắt bì cho con trai mình. Tức thì, vợ ông là bà Sê-phô-ra vội cắt dương bì của con trai ném dưới chân ông Môi-se. Nhờ đó mạng sống của ông được an toàn. Vì thế nên trải qua các đời, người Giu-đa rất coi trọng việc giữ phép cắt bì.

Tuy nhiên, bài học hôm nay cho thấy ý nghĩa thật sự của phép cắt bì là khi nhìn dấu cắt bì, tuyển dân được nhắc nhở về mối giao ước giữa họ với Chúa và Ngài muốn họ vâng lời Ngài chứ không chỉ là hình thức lễ nghi. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng: Nếu người Giu-đa chỉ giữ phép cắt bì bên ngoài thì không có giá trị gì trước mặt Chúa. Người Giu-đa thật sẽ làm cho Chúa vui lòng qua việc giữ phép cắt bì và giữ mọi luật lệ Chúa đã phán truyền. Người Giu-đa thật được xác định dựa trên dấu cắt bì bên trong chứ không phải bên ngoài. Dấu cắt bì bên trong là có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng và năng quyền của Ngài được bày tỏ qua cuộc đời của người ấy. Những Dân Ngoại không chịu phép cắt bì cũng sẽ nhận được ơn và sự khen ngợi của Chúa giống như người Giu-đa thật nếu họ tin kính Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Nói cách khác, những ai có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời đều là người Giu-đa thật.

Tương tự như vậy, người nào bề ngoài là Cơ Đốc nhân thì chưa hẳn là Cơ Đốc nhân thật. Một Cơ Đốc nhân thật không chỉ dựa vào việc người đó có quỳ gối tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu, đã làm phép báp-tem, là thuộc viên của Hội Thánh, có tham dự những buổi nhóm họp hằng tuần, có chức vụ trong Hội Thánh v.v… nhưng dựa trên mối liên hệ mật thiết của người đó đối với Chúa, nếp sống kính Chúa yêu người và bông trái Đức Thánh Linh được tỏ bày. Chúa muốn mỗi chúng ta tự tra xét đời sống mình, nếu chỉ có những hoạt động tôn giáo mà thôi thì chẳng ích gì cho chúng ta trong đời này và cả trong cõi đời đời.

Mối liên hệ giữa bạn với Chúa như thế nào?

Lạy Chúa là Cha kính yêu của con! Xin giúp con luôn tra xét đời sống con để con sống với đức tin thực nghiệm, xây dựng mối liên hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày, bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa trong sự tin cậy và vâng lời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 3:7—4:11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top