Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2023

Rô-ma 2:17–24
Đừng Chỉ Mang Danh Người Giu-đa

“Vì bởi cớ các ngươi nên Danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng Người Ngoại, như lời đã chép” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa tự hào về điều gì? Sự mâu thuẫn giữa nhận thức và việc làm của họ là gì? Hậu quả ra sao? Có sự tương đồng nào giữa người Giu-đa ngày xưa và Cơ Đốc nhân ngày nay?

Người Giu-đa tự hào về truyền thống mình là tuyển dân của Chúa, được Chúa ban cho luật pháp. Họ khoe với những dân tộc khác về Đức Chúa Trời Quyền Năng của họ. Nhờ luật pháp họ hiểu biết ý muốn của Chúa và phân biệt điều phải trái. Thật đúng như thế và Chúa muốn tuyển dân làm người dẫn đường cho người mù, là ánh sáng cho người ở nơi tối tăm, làm thầy cho người dại và hướng dẫn người ấu trĩ. Tuy nhiên, luật pháp Chúa ban không phải là một tấm bùa hộ mệnh hay để khoe khoang, nhưng để hướng dẫn họ thực hành một nếp sống biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với những người Giu-đa hữu danh vô thực rằng, trước tiên phải dạy chính mình về luật pháp rồi sau đó hãy dạy người khác. Luật pháp Chúa ban cho họ đã trở thành vật chứng pháp lý tố cáo hành xử của họ trong thực tế. Ông đã thẳng thắn đưa ra bằng chứng về sự mâu thuẫn giữa những điều họ biết và thực hành, liệt kê một số tội danh họ đã phạm như tội trộm cắp, tà dâm, cướp lấy đồ vật người ta dùng thờ thần tượng. Họ ăn cắp những phần dâng vào đền thờ, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để làm lợi cho mình, ăn chặn những phần thuộc về người khác, thậm chí vào đền miếu của người ngoại bang cướp lấy những tượng chạm có giá trị để đem bán. Những người này “bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó” (II Ti-mô-thê 3:5). Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng người biết luật pháp mà phạm luật là đang sỉ nhục Đức Chúa Trời. Vì những điều họ làm khiến cho Danh Chúa bị Người Ngoại xúc phạm (câu 23–24). Sống giả hình là phạm tội với Đức Chúa Trời.

Cơ Đốc nhân ngày nay được gọi là người Giu-đa thuộc linh. Chúng ta có luật pháp là Kinh Thánh, được Đức Thánh Linh ngự trong lòng hướng dẫn và thêm sức để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta được ví sánh là muối của đất, ánh sáng của thế gian, đại sứ của Nước Trời, có trách nhiệm làm nhân chứng của Chúa cho những người chưa tin. Mọi con dân Chúa cần phải sống đúng theo Lời Chúa dạy chứ không chỉ biết mà thôi! Mỗi chúng ta cần tự hỏi rằng: Tôi đã thật sự được cứu chưa? Tôi có sống vâng lời Chúa không? Hãy nghe Lời Chúa Giê-xu phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Đời sống bạn đang thu hút người chưa tin đến với Chúa hay đang sỉ nhục Danh Chúa, làm hòn đá ngăn cản những người muốn đến với Ngài?

Tạ ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin giúp con vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt đẹp của Ngài để con làm sáng Danh Chúa và đưa dắt nhiều người đến với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 2:8—3:6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top