Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2023

Hê-bơ-rơ 11:5–6
Đức Tin của Ông Hê-Nóc

“Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi” (Sáng Thế Ký 5:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Hê-nóc là người như thế nào? Đức tin của ông đem đến kết quả ra sao? Bạn học được gì qua đức tin của ông Hê-nóc?

Ông Hê-nóc là cháu bảy đời của ông A-đam, là nhân vật thứ hai sau ông A-bên được thư Hê-bơ-rơ nêu ra như là tấm gương nổi bật về đức tin. Trước giả thư Hê-bơ-rơ cho biết ông Hê-nóc “được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời” (câu 5b BTTHĐ), đây là bằng chứng cho thấy đức tin ông Hê-nóc, vì không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Chúa (câu 6a). Ông Hê-nóc tin có Đức Chúa Trời và tìm kiếm phần thưởng của Ngài (câu 6b, c). Ông bày tỏ đức tin qua lối sống “đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 5:24). Động từ “đồng đi” được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh để chỉ về lối sống trung tín hay mối tương giao mật thiết. Ông Hê-nóc tin Chúa, sống trong mối liên hệ gần gũi với Chúa, làm đẹp lòng Ngài. Đây là điều tổ phụ của ông Hê-nóc là ông bà A-đam Ê-va đã đánh mất khi phạm tội. Đây cũng là điều thế giới vào thời của ông Hê-nóc không quan tâm vì họ chỉ muốn sống thỏa mãn dục vọng của mình, lòng họ chất chứa đầy ý tưởng xấu xa (Sáng Thế Ký 6:5). Giữa bối cảnh đó, ông Hê-nóc nổi bật lên như một tấm gương chói lòa về con người của đức tin, đồng đi với Đức Chúa Trời.

Đức tin của ông Hê-nóc làm Đức Chúa Trời hài lòng và Ngài đã ban phần thưởng đặc biệt cho ông. Sau 300 năm đồng đi với Chúa, ông được Ngài “cất lên và không hề thấy sự chết” (Hê-bơ-rơ 11:5a). Thật là một phước hạnh lớn lao cho ông Hê-nóc khi ông là một trong số hai người duy nhất Kinh Thánh mô tả là không hề trải qua sự chết vì được Chúa trực tiếp cất lên. Người còn lại là Tiên tri Ê-li (II Các Vua 2:1–11).

Đức tin của ông Hê-nóc để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong hành trình bước đi với Chúa. Noi gương ông Hê-nóc, chúng ta phải tin quyết rằng Đức Chúa Trời thực hữu để có thể đến với Ngài. Con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời chính là ăn năn tội mình, tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Chúng ta cũng học theo gương đức tin của ông Hê-nóc trong việc đồng đi với Chúa, nghĩa là ở trong mối tương giao với Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Chúng ta đang sống giữa một thế giới có nhiều điểm tương đồng với thời của ông Hê-nóc khi hầu hết mọi người chỉ muốn sống thỏa mãn dục vọng của bản thân, không quan tâm đến Chúa, “họ lấy bụng mình làm chúa mình, …chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi” (Phi-líp 3:19). Trong bối cảnh đó, để đồng đi với Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh, Đấng hiện diện trong đời sống chúng ta để học biết Lẽ Thật, yêu mến Lẽ Thật, và làm theo Lẽ Thật.

Bạn có đang đồng đi với Chúa mỗi ngày hay không?

Tạ ơn Chúa đã dùng gương đức tin của ông Hê-nóc để dạy con theo đuổi lối sống làm hài lòng Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh giúp đỡ con để con hết lòng tìm kiếm Ngài, học biết, yêu mến và làm theo Lời Ngài mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 4—5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top