Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2023

II Sử Ký 23:18–19
Những Người Canh Cửa Đền Thờ

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa sắp đặt người canh cửa trong đền thờ để làm gì? Ông muốn chú trọng điều gì? Bạn quan tâm đến sự thánh khiết trong đời sống mình và gia đình mình như thế nào?

Ông Giê-hô-gia-đa theo lệ định của ông Môi-se và Vua Đa-vít đặt những người canh cửa nơi các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Từ thời ông Môi-se đã có những người Lê-vi được giao nhiệm vụ canh giữ cửa đền tạm. Như ông Phi-nê-a, cháu nội ông A-rôn, là cai của những người Lê-vi giữ cửa đền thờ đã được Đức Giê-hô-va ở cùng trong công việc này, cho thấy đây là chức vụ đẹp lòng Ngài (I Sử Ký 9:19–20). Dòng dõi của những người giữ cửa này cũng được Vua Đa-vít và Thầy Tế lễ Sa-mu-ên giao nhiệm vụ thay phiên nhau canh giữ các cửa đông, tây, nam, bắc ở bốn phía đền tạm. Họ cũng được giao nhiệm vụ coi sóc các phòng và bảo vệ kho tàng trong đền của Đức Chúa Trời. Họ canh giữ đền thờ ban đêm và mở cửa đền vào mỗi sáng sớm. Trong số họ cũng có những người chịu trách nhiệm trông coi các vật dụng trong đền thờ hoặc được chỉ định coi sóc đồ đạc và các vật dụng trong Nơi Thánh v.v… (I Sử Ký 9:26–29).

Dù người canh cửa đền thờ trước kia được giao nhiều nhiệm vụ nhưng đối với Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa thì điều quan trọng nhất ông nhắm đến khi phục hồi sự thờ phượng là giữ sự thánh khiết của đền thờ. Nhiệm vụ chính của những người canh cửa là “không cho người bị ô uế vì bất cứ lý do gì vào đền thờ” (câu 19 BTTHĐ). Dân Chúa có thể bị ô uế do nhiều lý do, chẳng hạn như đụng vào xác một con vật không tinh sạch, hoặc phụ nữ mới sinh, hoặc người bị bệnh phong cùi hay bệnh ngoài da v.v… (Lê-vi Ký 11—13). Theo luật Môi-se, người đang bị ô uế vì bất cứ lý do nào cũng không được phép bước vào sự hiện diện của Chúa vì như vậy là bày tỏ lòng thiếu tôn kính đối với Đức Chúa Trời Thánh Khiết và làm cho nơi ngự của Ngài ở giữa họ bị ô uế (Lê-vi Ký 15:31).

Sự hiện diện của những người canh cửa đền thờ là sự nhắc nhở người Ít-ra-ên về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và lòng tôn trọng đền thờ thánh của Ngài. Ngày nay chúng ta chính là đền thờ của Chúa (I Cô-rinh-tô 3:16). Chúng ta cũng phải có tinh thần và thái độ dứt khoát với tội lỗi, từ chối và xua đuổi tất cả những gì có thể khiến cho đền thờ của Đức Chúa Trời bị ô uế dù bằng một hành động, lời nói hay suy nghĩ không đẹp lòng Ngài. Đó cũng có thể là từ chối lời mời xem một quyển sách có nội dung không lành mạnh hoặc những phim ảnh đồi trụy. Hãy là một người giữ cửa đền thờ của bản thân và gia đình mình.

Bạn có đang để điều ô uế nào xâm nhập đền thờ của Đức Chúa Trời không?

Cảm tạ Chúa đã dùng con là đền thờ của Ngài. Xin cho con có tinh thần và thái độ của người canh cửa đền thờ và nhờ cậy Chúa để đời sống và sự thờ phượng Chúa của con luôn được đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 1:1—2:17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top