Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2023

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2023

I Sử Ký 22:6–19
Trao Trọng Trách Theo Ý Chúa

“Bấy giờ, Đa-vít gọi Sa-lô-môn, con trai mình, truyền dặn người cất một cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa không cho Vua Đa-vít xây cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va? Ông đã chuẩn bị cho con trai mình ra sao trước khi trao trọng trách? Bạn quan tâm tìm biết ý Chúa và trao trọng trách cho người tiếp nối như thế nào?

Vua Đa-vít truyền dặn con là Hoàng tử Sa-lô-môn xây cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va theo Lời Chúa phán dạy. Vua cho biết lòng vua rất ao ước được xây cất đền thờ cho Chúa, nhưng do ông đã làm đổ máu quá nhiều trong lúc chinh chiến nên Ngài không cho phép ông thực hiện mong ước này. Thay vào đó, Chúa đã chọn con trai ông là Hoàng tử Sa-lô-môn để thực thi nhiệm vụ xây cất. Vua Đa-vít hoàn toàn thuận phục ý Chúa và sẵn sàng trao trọng trách cho con trai mình.

Vua Đa-vít không giao trọng trách cho con mà không chuẩn bị đầy đủ và chu đáo. Chúng ta thấy có bốn yếu tố quan trọng trong phần chuẩn bị của Vua Đa-vít. Thứ nhất, vua ân cần căn dặn con mình điều quan trọng hơn hết là phải hết lòng tìm cầu ý Chúa và cẩn thận làm theo điều răn Ngài như ông đã làm (câu 13, 19). Vua nhấn mạnh nhiều lần đây là công trình xây cất “cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” cho nên không ai được làm theo ý mình mà phải luôn luôn vâng phục ý Chúa. Thứ hai, vua cha dự trữ các nguồn cung cấp để người kế nhiệm hoàn thành trọng trách được giao phó gồm vô số vật liệu xây dựng cùng nhiều người thợ thủ công để làm việc (câu 15–16). Thứ ba, vua cha truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ của mình cho con trai. Vua bắt đầu đưa Hoàng tử Sa-lô-môn vào các cơ cấu lãnh đạo và nghi lễ của vương quốc ngay trước khi ông qua đời (I Các Vua 1:28–40). Và cuối cùng, Vua Đa-vít sẵn sàng chuyển giao quyền lực một cách trọn vẹn cho người được trao trọng trách. Vua đã sắp xếp để Hoàng tử Sa-lô-môn được xức dầu công khai làm vua, chuyển giao các biểu tượng của vương triều cho ông, và công khai giới thiệu ông là vị tân vương trong khi Vua Đa-vít vẫn còn sống (I Các Vua 1:32–35).

Vua Đa-vít đã sẵn sàng vâng phục mệnh lệnh Chúa truyền và trao trọng trách lại cho con trong tinh thần vui vẻ, chuẩn bị chu đáo mọi sự, và hướng dẫn con bí quyết thành công là cẩn thận tìm cầu ý Chúa và vâng phục. Ngày nay, nếu không quan tâm cầu nguyện và đào tạo người kế thừa thì Hội Thánh sẽ gặp khó khăn trong việc gây dựng cho thế hệ tiếp theo. Vì vậy, Hội Thánh cần phải quan tâm đầu tư đào tạo người tiếp nối. Người lãnh đạo phải hết lòng tìm biết ý Chúa, vâng phục Chúa, sẵn sàng và vui lòng trao trọng trách cho người kế thừa, đồng thời truyền kinh nghiệm và giúp đỡ người tiếp nối làm tròn trọng trách Chúa giao để Hội Thánh được gây dựng và phát triển.

Bạn có cầu nguyện nhiều cho việc Chúa chọn người tiếp nối công việc Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh Ngài biết quan tâm đầu tư cho việc trao trọng trách cho thế hệ tiếp nối theo ý Chúa để công việc Chúa được liên tục và Hội Thánh được phát triển.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 2:14—3:18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top