Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2023


Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2023

Giê-rê-mi 49:34–39
Lời Đoán Phạt Dành Cho Ê-lam

“Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai Ta trong Ê-lam; vua và các quan trưởng nó, Ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 38–39).

Câu hỏi suy ngẫm: Ê-lam là dòng dõi của ai? Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngai Ngài trong Ê-lam có nghĩa gì? Chúa dành cho Ê-lam lời hứa rất khích lệ nào? Bạn học được gì về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên hoàn vũ?

Ê-lam là lãnh thổ của con cháu Sem (Sáng Thế Ký 10:22). Ông Sem là người con duy nhất trong ba người con được ông Nô-ê chúc phước vì trong lúc cha mình bị say, ông đã đối xử đúng đắn với cha (Sáng Thế Ký 9:26–27), vì vậy dòng dõi ông Sem rất cường thịnh. Tuy nhiên, về sau vùng Ê-lam thành một tỉnh thuộc Đế quốc Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 8:2), và là một trong những dân tộc ngăn cản công việc xây cất đền thờ của Chúa (E-xơ-ra 4:1–16).

Chính vì những sai phạm của người Ê-lam nên Đức Giê-hô-va đã rao sự đoán phạt trên họ. Vào năm thứ tư đời Vua Giê-hô-gia-kim, Đức Giê-hô-va cho biết trước danh sách những dân tộc phải đón nhận hình phạt từ Ngài, trong đó có kể đến người Ê-lam (Giê-rê-mi 25:15–25). Vào năm thứ nhất đời Vua Sê-đê-kia, Tiên tri Giê-rê-mi cho biết chi tiết hơn về những điều người Ê-lam phải gánh chịu: “Ta sẽ bẻ cung của Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó khắp bốn phương trời, sai gươm theo sau, cho đến chừng nào Ta hủy diệt chúng nó, vua và các quan trưởng nó, Ta sẽ diệt đi, v.v…” Người Ê-lam nổi tiếng về tài bắn cung (Ê-sai 22:6), Đức Giê-hô-va phán Ngài sẽ bẻ cung họ, ngụ ý nói rằng họ sẽ bị thất bại trong chiến trận, bị tan lạc khắp mọi nơi. Lời phán “Ta sẽ đặt ngai Ta trong Ê-lam” (câu 38) nói lên uy quyền tuyệt đối của Đức Giê-hô-va trên người Ê-lam, và chắc chắn Ngài sẽ dùng uy quyền ấy tiêu diệt vua và các quan trưởng của họ.

Tuy nhiên, vẫn có lời hứa rất khích lệ Ngài dành cho họ, “…Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về…” Đây cũng là điều Ngài đã hứa với người Ai Cập, Mô-áp, và Am-môn trước đó. Thật như điều Đức Giê-hô-va đã phán Ngài chẳng kể người có tội là vô tội, nhưng sự nhân từ của Chúa vẫn hằng còn cho những ai tin cậy Ngài. Ngày nay Ê-lam vẫn tồn tại và là một tỉnh của nước Ba Tư.

Qua một loạt lời tiên tri về các Dân Ngoại, chúng ta thấy quyền tể trị của Đức Giê-hô-va trên các dân tộc thật đáng kinh sợ. Sự phán xét của Ngài bắt đầu từ dân Chúa, khi họ bị lưu đày thì các nước chung quanh vui mừng, lên mình kiêu ngạo, nhưng rồi tất cả đều sẽ nhận lấy sự trừng phạt từ Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên cả hoàn vũ. Toàn bộ lịch sử thế giới nằm trong tay Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn an lòng khi phó thác cuộc đời trong tay Chúa.

Bạn đang thể hiện tinh thần phó thác cuộc đời trong tay Chúa như thế nào?

Lạy Đức Chúa Trời Chí Cao! Con chúc tụng uy quyền của Chúa trên muôn dân muôn nước. Xin cho con thuận phục uy quyền cao cả của Chúa trên cuộc đời con để con luôn vững lòng bước đi với Ngài cho đến ngày cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top