Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2023


Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2023

Rô-ma 2:12–16
Đức Chúa Trời Phán Xét Loài Người

“Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi” (câu 16 BTT).

“Vào Ngày ấy, Đức Chúa Trời sẽ phán xét những việc thầm kín của loài người qua Đấng Christ Giê-xu, theo như Tin Lành của tôi” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vào ngày của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phán xét loài người qua Đức Chúa Giê-xu Christ? Tin Lành của Sứ đồ Phao-lô là gì? Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì trong nếp sống mỗi ngày?

Lương tâm con người bị bóp méo từ khi loài người phạm tội, tiếng nói của lương tâm ngày càng yếu trước tiếng gào thét của ham muốn xác thịt và thế lực đen tối. Lương tâm có thể bị chai lì, không nhạy bén trong việc cáo trách tội lỗi vì chịu tác động của cảm xúc và suy nghĩ hư hoại của con người. “Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì bênh vực mình” (câu 15). Việc nhờ lương tâm để sống trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Chúa là không thể!

Luật pháp Chúa là trọn vẹn, hướng dẫn con người sống đẹp ý Ngài và đem lại đời sống sung mãn cho chính họ (Thi Thiên 19:7). Mặc dù Chúa ban luật pháp và làm nhiều phép lạ trên tuyển dân, nhưng họ đã nhiều lần thất bại trong việc vâng giữ luật pháp. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Ngài không thỏa hiệp với tội lỗi. Nhưng Chúa cũng là Đấng Yêu Thương nên Ngài đã ban giải pháp chuộc tội. Trong thời Cựu Ước, hằng năm thầy tế lễ thượng phẩm vào Nơi Chí Thánh dâng con sinh làm sinh tế chuộc tội cho mình và tuyển dân (Lê-vi Ký 16).

Mọi người đều có xu hướng phạm tội, thích làm điều sai hơn điều đúng. Hơn nữa, khi con người muốn làm điều lành thì cũng rất khó để thực hiện. Theo kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô: “Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi” (Rô-ma 7:21). Nếu Chúa Thánh Khiết phán xét loài người qua việc làm theo sự chỉ dẫn của lương tâm hay luật pháp thì ai được vào Nước Thiên Đàng? “Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không” (Thi Thiên 14:3).

Tuy nhiên, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Con sinh trong đại lễ chuộc tội là hình bóng của Chúa Giê-xu, Ngôi Hai Đức Chúa Trời bị giết để chuộc tội cho cả nhân loại. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ xét đoán loài người qua đức tin nơi Chúa Giê-xu. Đây chính là Tin Lành, tin tốt lành Sứ đồ Phao-lô muốn giới thiệu cho độc giả của ông.

Bạn có rao truyền Tin Lành của Chúa Giê-xu cho nhiều người không?

Cảm tạ Chúa đã ban giải pháp chuộc tội, thực hiện sự cứu chuộc và ấn chứng rằng con được thứ tha, được an bình trong ngày phán xét. Xin giúp con sống biết ơn Chúa và tích cực cao rao sự cứu rỗi của Ngài cho những người đang bị đẩy đến sự hư mất.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 1:1—2:4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top