Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2023


Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2023

Rô-ma 2:1–11
Sự Phán Xét của Đức Chúa Trời

“Vả, chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài? Cơ Đốc nhân nên có thái độ và hành động nào trước những sai phạm của anh chị em mình? Bạn quyết định thay đổi điều gì qua bài học này?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta hiểu về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trước hết, Đức Chúa Trời cầm giữ quyền phán xét (câu 1–3). Chúa công chính, Ngài không hề phạm tội, chỉ duy Ngài có thẩm quyền phán xét con người. Ngược lại; mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Mọi người cùng là tội nhân như nhau nên không ai được quyền phán xét. Câu 1 khẳng định, bất kỳ một người ở địa vị nào, sống nhân đức đến đâu, một khi phán xét người khác thì người ấy cũng đã phán xét chính mình. Thật vậy, với sự soi sáng của Lời Chúa, không ai thấy mình có thể giữ trọn vẹn một điều răn nào trong Mười Điều Răn căn bản của Đức Chúa Trời. Mọi người đều không thờ phượng Chúa cách xứng hợp, và hoàn toàn thất bại trong nếp sống yêu thương giữa con người với nhau. Chúng ta đều đã chống nghịch Chúa, phạm nhiều tội lỗi với Chúa và với người.

Thứ hai, Đức Chúa Trời phán xét đúng thời điểm (câu 4). Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung. Không phải lúc nào Chúa cũng phán xét ngay tức thì nhưng Ngài cho thời gian, chờ đợi mọi người ăn năn.Thật cảm tạ Chúa về tình yêu và lòng nhân từ vô bờ bến của Ngài! Nếu Chúa không chậm giận thì ai có thể đứng nổi trước cơn thịnh nộ của Ngài?

Thứ ba, Đức Chúa Trời phán xét qua việc làm (câu 5–11). Dù Chúa chậm giận nhưng ngày phán xét chắc chắn sẽ đến theo hoạch định của Ngài. Chúa Toàn Tri nhìn thấy mọi hành động nơi kín giấu, nghe mọi lời nói cố ý hay vô tình, và am tường những động cơ sâu thẳm trong tâm hồn con người. Vì thế, Chúa sẽ thưởng phạt cho mỗi người tùy theo công việc đúng hay sai họ đã làm. Đức Chúa Trời không tây vị ai dù là tuyển dân hay Dân Ngoại. Dưới sự phán xét của Chúa, mọi người đều phải cúi đầu nhận tội.

Bài học hôm nay cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công bình. Nhận biết này giúp chúng ta thêm lòng kính sợ Chúa và vững tin nơi Lời Chúa hứa, “Người nào bền lòng vâng phục Chúa, tìm kiếm vinh quang, danh dự và những giá trị vĩnh cửu, sẽ được sự sống đời đời” (câu 7 Bản Dịch Hiện Đại). Khi có anh chị em phạm tội, chúng ta cần khuyên nhủ, giúp họ nhận ra sự sai phạm rồi ăn năn. Tuy vậy, chúng ta phải cẩn thận với tinh thần phán xét, e chúng ta đang lên án chính mình và chịu sự xét đoán của Đức Chúa Trời.

Bạn có thường xét đoán người khác không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về tinh thần phán xét. Xin cho con nhớ con là một tội nhân đã được Chúa bao dung. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và thêm năng lực cho con để con luôn muốn và làm điều Chúa dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Tít 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top