Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2023


Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2023

Phục Truyền 24:7–9
Vâng Giữ Lời Chúa

“Hãy coi chừng tai vạ bệnh phung, để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi; các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, luật Chúa dạy về những vấn đề gì? Dân Chúa phải tuân hành luật lệ Chúa ra sao? Bạn đang vâng giữ Lời Chúa như thế nào?

Luật Chúa truyền trong câu 7 là để ngăn chặn nạn bắt cóc người làm nô lệ hoặc đem bán. Đây là hành động mất nhân tính, xâm phạm đến sự sống tạo vật của Đức Chúa Trời nên phải diệt trừ tội ác đó, người phạm tội như vậy không xứng đáng ở trong cộng đồng dân giao ước. Ngày nay, Chúa cũng muốn con dân Chúa sống yêu thương và tôn trọng lẫn nhau vì tất cả chúng ta dù là ai cũng đều là những tội nhân được máu Đấng Christ cứu chuộc.

Câu 8–9, luật Chúa dạy về bệnh phong cùi, chỉ về những căn bệnh ngoài da nguy hiểm dễ lây lan qua tiếp xúc, trong đó bệnh phong cùi là nặng nhất. Ông Môi-se dạy dân chúng lưu ý và phải thận trọng tuân theo mọi sự chỉ dẫn của thầy tế lễ. Bởi vì ông Môi-se đã truyền dạy cho họ những gì phải làm, và những gì ông dạy chính là từ Đức Chúa Trời phán dặn như lời ông đã nói: “Vả, này là điều răn, luật lệ, và mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy” (Phục Truyền 6:1).

Ông Môi-se nhắc nhở người Ít-ra-ên cần nghiêm túc thực hiện mọi sự chỉ dẫn của các thầy tế lễ để tránh bệnh lây lan khắp các thành, các làng của dân Chúa. Ông cũng nhắc dân Chúa hãy nhớ lại sự kiện bà Mi-ri-am vì không chấp nhận thẩm quyền tối thượng của Đức Chúa Trời dẫn đến hậu quả bị căn bệnh phong cùi hành hạ (Dân Số Ký 12:1–16). Nhắc sự kiện mang tính lịch sử này nhằm nhấn mạnh với dân Chúa tầm quan trọng của sự vâng lời Chúa, đồng thời cũng cảnh cáo những ai coi thường những căn bệnh ngoài da nguy hiểm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn dân.

Đức Chúa Trời không chỉ ban Đất Hứa cho dân Ngài nhưng trước khi vào xứ đượm sữa và mật ấy, Chúa cũng ban mọi luật lệ để dân Chúa sống trong an lành, vui hưởng phước hạnh Chúa ban. Luật Chúa thật chi li, nhằm bảo vệ mọi thành phần kể cả phụ nữ, nô lệ, cũng như sức khỏe của cộng đồng mà dân Chúa cần phải tuyệt đối vâng giữ. Ngày nay chúng ta được Chúa ban cho Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị. Mỗi chúng ta cần phải đọc, học Lời Chúa và cẩn thận làm theo để được phước (Giô-suê 1:8). Những ai coi thường sự dạy dỗ của Chúa chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân người đó mà còn ảnh hưởng xấu đến con cháu trong gia đình và cả Hội Thánh nữa.

Bạn có vâng phục Chúa và sống yêu thương nhau theo Lời Chúa dạy chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời Ngài. Con nguyện sốt sắng đọc, học Lời Chúa mỗi ngày để hiểu rõ sự dạy dỗ của Chúa và sống đúng theo Lời Chúa truyền dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Ti-mô-thê 1:1—2:13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top