Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2023


Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2023

II Sử Ký 23:12–15
Tin Cậy vào Lời Hứa của Chúa

“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác” (Thi Thiên 37:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Số phận cuối cùng của bà A-tha-li là gì? Tại sao ông Giê-hô-gia-đa không mất hy vọng khi bà A-tha-li chiếm đoạt ngôi báu? Nhờ đâu bạn không mất hy vọng và đức tin trước những bất công trong cuộc sống?

Khi bà A-tha-li nghe tiếng chân chạy và tiếng dân chúng tung hô chúc tụng vua ngay lối vào khu vực phía trong đền thờ, nơi các vua thường đứng để nói chuyện với dân chúng, có cả các quan tướng và những thầy tế lễ thổi kèn cùng những người Lê-vi vừa ca hát, vừa đánh đàn để hướng dẫn sự ca ngợi Chúa (I Sử Ký 23:5; 25:1–6), vì âm nhạc và sự chúc tụng Chúa là điều không thể thiếu trong các lễ nghi long trọng vào thời ấy. Bà liền xé áo mình, là một hành động thể hiện sự đau buồn, tuyệt vọng và la lên “Phản ngụy! Phản ngụy!” Không ai cứu giúp bà vì ông Giê-hô-gia-đa đã sắp đặt mọi sự để người của bà không thể trà trộn vào (II Sử Ký 23:4–7). Ông ra lệnh cho các tướng lãnh dẫn bà đi giữa hàng quân ra khỏi khu vực đền thờ để không ai có thể cứu bà, bất cứ người nào đi theo bà sẽ bị giết, nhưng không được giết bà trong đền thờ để giữ sự thánh sạch của Nhà Đức Giê-hô-va. Họ giải bà đến cổng dành để dắt ngựa vào hoàng cung rồi hạ sát bà tại đó.

Vua Giô-ách là dòng dõi của Vua Đa-vít, người thừa kế chính thức, cuối cùng cũng ngồi trên ngôi để cai trị bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Dù bà A-tha-li có thực hiện mọi thủ đoạn gian ác để chiếm đoạt ngôi vua thì đến đúng thời điểm của Chúa, vị vua thật sự cũng được đội vương miện để lên ngôi. Tiếng la “phản ngụy” của bà trước khi bị giết là một tiếng kêu lạc lõng và khôi hài vì chính bà mới là phản ngụy, người chiếm đoạt ngôi vua. Chính vì đặt lòng tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời về sự cai trị của dòng dõi Đa-vít nên Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa vẫn không mất hy vọng khi bà A-tha-li tàn sát các hoàng tử và cướp đoạt ngai vàng. Chính vì không tin vào sự xét đoán của Đức Chúa Trời nên bà A-tha-li nhận lãnh kết cuộc bi thảm của kẻ ác.

Dù ma quỷ có thực hiện mọi thủ đoạn gian ác để chiếm lấy quyền cai trị thế gian nhưng cuối cùng, Đấng Christ, hậu tự của Vua Đa-vít cũng sẽ cai trị mãi mãi (Khải Huyền 5:5; 11:15). Lời Chúa khẳng định, “Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát;…” (Ga-la-ti 6:7–8a). Khi tin cậy vào lời hứa của Chúa, chúng ta sẽ không phiền lòng và mất hy vọng khi thấy người ác được thịnh vượng, vì công lý của Chúa sẽ luôn được thực hiện.

Bạn có đánh mất hy vọng và đức tin khi nhìn thấy những bất công trong cuộc sống không?

Lạy Chúa, xin cho con cứ tin cậy vào Lời Chúa để con cất bỏ khỏi lòng con sự phiền muộn vì những bất công trong đời tạm này. Xin cho con luôn vững tin nơi sự thành tín của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13—3:18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top