Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2023


Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2023

Công Vụ 9:36–42
Làm Việc Lành và Ban Phát

“Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đời bà Đô-ca có những đặc điểm nổi bật gì? Tại sao Chúa nhậm lời cầu nguyện của Sứ đồ Phi-e-rơ cho bà được sống lại? Bạn học được gì từ đời sống của bà Đô-ca?

Kinh Thánh ký thuật về bà Ta-bi-tha, tiếng Hy Lạp là Đô-ca, ở tại thành Giốp-bê, bà thường làm nhiều việc thiện và cứu giúp người nghèo khổ (câu 36). Khi bà bị bệnh và qua đời, có nhiều bà góa đến than khóc, mọi người đều kể lại những việc lành, những áo quần bà đã may cho họ (câu 39). Ai cũng thương tiếc một người phụ nữ hết lòng phục vụ tha nhân, sẵn lòng làm những việc lành và thường cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn một cách vô điều kiện. Bà Đô-ca biết rõ những người góa bụa là những người neo đơn, cần giúp đỡ nên bà đã làm rất nhiều việc giúp họ mà không hề nghĩ đến việc họ đền đáp gì cho mình.

Khi nghe tin Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở tại thành gần bên, các môn đệ vội sai hai người đi mời ông đến gấp (câu 38). Chúa đã đáp lời cầu nguyện của Sứ đồ Phi-e-rơ cũng như lòng mong mỏi của nhiều người, Ngài cho phép lạ xảy ra và bà Đô-ca được sống lại. Kết quả chẳng những làm cho bà Đô-ca và mọi người vui mừng mà còn cứu nhiều người trong thành khi việc này được loan truyền ra (câu 40–42).

Cuộc đời bà Đô-ca rõ ràng là một bài ca tôn cao Danh Chúa. Bà luôn quan tâm đến những người khó khăn và không quên làm việc lành cùng cứu giúp họ. Việc làm của bà chính là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13:16). Cuộc đời bà đã đem đến sự khích lệ cho rất nhiều người. Bà đã sống một đời sống quan tâm và phục vụ tha nhân, vì thế phần thưởng Chúa ban là cho bà được tiếp tục sống để làm sáng Danh Chúa. Đặc biệt là qua sự chết và sự sống lại của bà đã cứu rất nhiều người trong thành. Lời Chúa khẳng định: “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17).

Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng rất quan tâm đến những người nghèo khó, người góa bụa, trẻ mồ côi, người bị xã hội ruồng bỏ… Chúa đã khẳng định mục đích Chúa đến là để phục vụ và cứu chuộc con người: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Chúa Giê-xu luôn sẵn lòng phục vụ tha nhân. Chúng ta được Chúa cứu không phải chỉ vui hưởng cho riêng mình, cũng không phải đòi hỏi người khác phải phục vụ mình, nhưng học theo gương phục vụ của Chúa Giê-xu, biết quan tâm đến đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể của người khác để sẵn lòng làm việc lành và phục vụ lẫn nhau.

Bạn có sẵn sàng phục vụ người khác qua việc lành và ban phát không?

Tạ ơn Chúa đã hy sinh để cứu chuộc con. Xin giúp con sống cuộc đời giống như chính Ngài và như bà Đô-ca, thường xuyên quan tâm lẫn nhau, sẵn lòng làm việc lành và giúp đỡ người khác từ thuộc linh đến thuộc thể.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Cô-lô-se 1:1—2:3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top