Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2023

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2023


Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2023

Lu-ca 2:25–38
Gương của Hai Vị Cao Niên

“Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va, sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến buổi già bạc, họ sẽ còn sinh bông trái, được thịnh mậu và xanh tươi” (Thi Thiên 92:13–14).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụ ông Si-mê-ôn và cụ bà An-ne là những người như thế nào? Họ làm gì khi gặp Con Trẻ Giê-xu? Các cụ cao niên có thể phục vụ thế nào trong Hội Thánh?

Cụ Si-mê-ôn là người công chính, mộ đạo, có lòng trông chờ Đấng Mết-si-a là Đấng đem an ủi và sự giải cứu cho người Do Thái như các nhà tiên tri đã đề cập. Cụ đã cao tuổi (câu 26, 29) nhưng Đức Thánh Linh cho biết cụ có đặc ân được thấy Đấng Christ của Chúa trước khi qua đời. Do Đức Thánh Linh cảm thúc, cụ vào đền thờ và gặp được Con Trẻ Giê-xu ngay lúc ông bà Giô-sép Ma-ri đem dâng con đầu lòng theo đúng luật pháp. Cũng qua Đức Thánh Linh soi dẫn, cụ Si-mê-ôn đã bồng ẵm Con Trẻ và nói tiên tri rằng Con Trẻ này sẽ đem sự cứu rỗi cho mọi dân tộc chứ không riêng cho người Do Thái; nhiều người sẽ thuận phục Ngài nhưng cũng có những người chống đối; riêng bà Ma-ri sẽ chịu nhiều đau đớn về việc sẽ xảy đến cho con bà. Giờ đây cụ đã thỏa lòng và xin Chúa cho mình qua đời bình an!

Ngay lúc đó, bà Tiên tri An-ne tám mươi bốn tuổi, là góa phụ, cũng đến gặp Con Trẻ. Bà cụ ở luôn trong đền thờ, đêm ngày thờ phượng, gần gũi Chúa, kiêng ăn, cầu nguyện. Bà chúc tụng Chúa và nói về Con Trẻ, Đấng Mết-si-a mà mọi người đang khao khát sự hiện đến và giải cứu người Do Thái của Ngài.

Cả hai cụ đều đã cao tuổi nhưng vẫn được Chúa dùng để giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho ông bà Giô-sép Ma-ri và cho mọi người. Các cụ đã chờ đợi rất lâu để được phục vụ Chúa theo ơn Ngài ban.

Trong xã hội thực dụng ngày nay, thế hệ người già thường bị xem nhẹ, có khi còn bị xem là gánh nặng. Nhưng Kinh Thánh lại coi trọng người già. Về tuyển dân Do Thái, Chúa phán: “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi…” (Ê-sai 46:4). Về những người kính sợ Chúa, Châm Ngôn 16:31 dạy: “Tóc bạc là vương miện vinh quang, dành cho người đi trong đường công chính” (BTTHĐ). Trong Hội Thánh, các cụ cao niên dù sức khỏe đã suy giảm nhưng vẫn có thể phục vụ bằng cách dành thì giờ cầu thay, chẳng những cho con cháu mình mà còn cho những tín hữu khác, nhất là những người có nan đề. Các cụ có thể chia sẻ những kinh nghiệm thành công và thất bại của mình, chia sẻ sự hiểu biết về Lời Chúa với mọi người, nhất là với các tân tín hữu. Và đặc biệt, sự trung tín thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật của các cụ là một sự khích lệ rất lớn cho con dân Chúa. Hội Thánh hãy cầu nguyện cho quý cụ để “Dù đến buổi già bạc, họ sẽ còn sinh bông trái, được thịnh mậu và xanh tươi” (Thi Thiên 92:14).

Bạn có nhìn xem người cao tuổi trong Hội Thánh để học đòi gương phục vụ của họ không?

Lạy Chúa, xin giúp con lúc đã già yếu vẫn yêu mến Chúa và còn được Chúa vui dùng để phục vụ Chúa và người khác. Xin cho con luôn hữu dụng cho công việc Nhà Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 1:1—2:11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top