Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2023


Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2023

Giê-rê-mi 48:35-47
Vinh Quang của Đấng Đầy Ơn và Lẽ Thật

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của Tiên tri Giê-rê-mi thế nào khi ông nói tiên tri về Mô-áp? Hình ảnh người Mô-áp bị đoán phạt kinh khủng ra sao? Điều nào bày tỏ lòng nhân từ, thương xót Chúa dành cho người Mô-áp? Qua đó, bạn được nhắc nhở gì trong cuộc sống?

Lòng kiêu ngạo và sự thờ lạy thần tượng của người Mô-áp đã lên đến tột đỉnh nên “Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cất khỏi Mô-áp kẻ dâng tế lễ trên nơi cao, và kẻ đốt hương cho các thần mình” (câu 35). Tiên tri Giê-rê-mi nhận được sự mạc khải của Chúa để rao sự đoán phạt kinh khiếp cho Mô-áp, nhưng ông không phải là người vô cảm. Lòng ông vô cùng đau xót than khóc cùng người Mô-áp, ông nói “lòng ta vì Mô-áp trổi tiếng như ống sáo” (câu 36), đó là tiếng sáo rên rỉ thổi lên để khóc thương người qua đời trong những tang lễ (Ma-thi-ơ 9:23–24).

Lời tiên tri nhắc lại người Mô-áp kiêu ngạo “lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va” nên chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, không còn là một dân nữa (câu 42). Những lời mô tả sự đoán phạt trên con dân Mô-áp thật kinh khủng. Chúa “đã đập bể Mô-áp như bình chẳng ai ưa thích,” cảnh tang tóc khắp phố phường, “Mô-áp sẽ trở nên cớ nhạo cười và sợ hãi cho hết thảy người chung quanh” (câu 38–39). Câu 40 trở đi là lời báo trước “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Này, quân nghịch liệng như chim ưng, sè cánh nghịch cùng Mô-áp.” Hình ảnh cánh chim ưng xòe ra phủ lấy Mô-áp chỉ về đạo quân của Vua Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm các thành và đồn lũy của người Mô-áp, đó là sự đoán phạt của Chúa và sẽ không có ai thoát được.

Cuối cùng, Chúa phán một lời vô cùng khích lệ, bày tỏ lòng nhân từ, thương xót vô bờ bến của Ngài: “Nhưng, đến những ngày sau rốt, Ta sẽ đem các phu tù Mô-áp trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 47). Lời hứa phục hồi người Mô-áp sẽ được Ngài thực hiện trong ngày cuối cùng, tức “ngày sau rốt,” là ngày của Đấng Mết-si-a. Ngài sẽ đem các phu tù của Mô-áp trở về. Họ sẽ nhận ân sủng tha thứ và hưởng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Chẳng những dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời là người Ít-ra-ên được khôi phục mà Ngài còn cứu cả Dân Ngoại nữa khi Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đầy ơn và lẽ thật đến thế gian làm người, chịu chết trên cây thập tự để ân sủng của Ngài soi rạng khắp nơi trên thế giới cho đến đời đời (Giăng 1:14). Tạ ơn Chúa vì nhờ “ơn và lẽ thật” đó mà chúng ta được cứu. Hãy sống vâng phục Chúa, Đấng vinh quang đầy ơn và lẽ thật, và trung tín thờ phượng Chúa cho đến khi gặp Ngài để không đi vào vết xe cũ của Mô-áp.

Bạn có nhận biết lòng nhân từ, thương xót Chúa dành cho bạn không? Bạn thưa với Chúa điều gì hôm nay?

Lạy Chúa Giê-xu đầy ơn và lẽ thật, con tạ ơn Chúa vì nhờ ơn thương xót của Ngài mà con được cứu. Xin cho con không đi theo con đường người Mô-áp đã đi nhưng trung tín thờ phượng Ngài và quyết sống cho Ngài đến cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 11:11–36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top