Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2023

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2023


Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2023

Rô-ma 1:8–15
Tâm Tình của Sứ Đồ Phao-lô

“Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô đối với tín hữu tại La Mã được thể hiện qua những chi tiết nào? Ông ngụ ý gì khi ông dùng từ “mắc nợ” trong câu 14? Bạn được thúc giục gì qua tâm tình của Sứ đồ Phao-lô?

La Mã là thành phố chiến lược và thủ đô của đế quốc La Mã có hệ thống giao thông đến mọi nơi trong đế quốc. Dù chưa đến La Mã nhưng Sứ đồ Phao-lô luôn nghe ngóng tin tức và biết rằng đức tin của tín hữu ở La Mã được đồn ra khắp nơi (câu 8). Qua Danh Đức Chúa Giê-xu, Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về đức tin của họ. Ông muốn nhắn nhủ rằng: Nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời mà sự cứu rỗi được ban cho những ai tin nhận Phúc Âm về Con Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng đã chết làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại, Đấng Trung Bảo duy nhất để ông và các tín hữu La Mã được nối kết trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Mỗi khi cầu nguyện, Sứ đồ Phao-lô luôn nhớ đến họ và xin Chúa mở đường để ông có dịp đến thăm họ (câu 9–11).

Sứ đồ Phao-lô nôn nả muốn đến thăm tín hữu ở đây để giảng dạy cho họ những điều cốt yếu của niềm tin, học hỏi những trải nghiệm của họ trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế, và mở đường truyền giảng Phúc Âm qua Tây Ban Nha cùng các vùng lân cận phía tây Địa Trung Hải, nhưng đến nay vẫn còn bị ngăn trở (câu 12–13). Công tác chứng đạo chăm sóc không chỉ giúp một người biết Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài mà còn phải tiếp tục giúp họ vững vàng trong niềm tin và trưởng thành trong sự phục vụ Chúa.

Trong câu 14, Sứ đồ Phao-lô tự nhận mình mắc nợ cả người Gờ-réc (Hy Lạp) lẫn người dã man (không phải người Hy Lạp), người thông thái cũng như người không có học thức. Hàm ý rằng ông mắc nợ mọi người, mọi thành phần, mọi giai cấp về Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Đã nợ thì phải trả cho đến khi xong món nợ. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô sốt sắng thực hiện sứ mệnh truyền bá Phúc Âm cho Dân Ngoại mà Chúa đã ủy thác cho ông (Công Vụ 9:15; I Cô-rinh-tô 9:16–17).

Mỗi Cơ Đốc nhân đều nợ Đức Chúa Trời về ân sủng, tình yêu, và ơn phước Ngài ban. Nếu chúng ta không làm tròn trách nhiệm đại sứ Nước Trời thì khác nào mắc nợ mà quỵt nợ. Trong khi chúng ta làm ăn sinh sống, phải nhớ ưu tiên làm chứng Phúc Âm của Chúa cho những người chung quanh và giúp họ sống với niềm tin. Việc này bắt đầu với người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, và cho đến muôn dân, là những người Chúa ủy thác cho chúng ta (Ma-thi-ơ 28:19–20, Công Vụ 1:8).

Bạn được thúc giục cầu thay, thăm viếng, và làm chứng cho ai trong tuần này?

Tạ ơn Chúa về đức tin trong con và trong người thân, bạn hữu con! Xin Cha ban thêm dầu cháy trong đèn con, để con luôn khích lệ nhau sống đạo và nôn nả cao rao ơn cứu chuộc của Chúa đến với những người Ngài đã ủy thác cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 5:1—6:14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top