Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2023

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2023


Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2023

Phục Truyền 23:15–16, 19–20, 24–25
Hãy Thương Xót Nhau

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều luật trong ba phân đoạn Kinh Thánh này dạy dân Chúa phải làm gì? Qua đó, bạn học biết Chúa là Đấng như thế nào? Ngày nay, bạn bày tỏ sự thương xót với anh chị em mình ra sao?

Những luật lệ trong ba phân đoạn này nhằm dạy dỗ dân Chúa cần phải bày tỏ lòng thương xót với ba nhóm người: Thứ nhất, với những “đầy tớ” hay nô lệ người ngoại bang tị nạn; thứ hai, với những người ngặt nghèo trong cuộc sống; và thứ ba, với những người đang đói hoặc đang khát trong cộng đồng.

Đối với trường hợp nô lệ người ngoại bang trốn khỏi chủ và chạy đến tị nạn trong địa phận Ít-ra-ên, dân Chúa không được phép dẫn độ người này về cho chủ họ cũng như không được phép bán người này làm nô lệ thêm lần nữa. Không ai được phép kiếm lợi lộc trên sự bất hạnh của những người này. Vì người Ít-ra-ên cũng từng làm nô lệ trong xứ Ai Cập, hơn ai hết họ cần phải thấu hiểu nổi khổ và sẵn lòng giúp đỡ người khác như Lời Chúa dạy thay vì trục lợi trên họ (câu 15–16). Đối với những người đối diện với khó khăn về kinh tế cần phải vay mượn, Đức Chúa Trời cho phép người giàu cho người nghèo vay nhưng không được phép lấy lãi, chỉ được phép lấy lãi đối với người ngoại bang sống giữa vòng dân Chúa mà thôi. Điều này cho thấy những giao dịch dân sự với nhau phải mang tính nhân đạo và đầy lòng thương xót, vì phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ tiền bạc do trục lợi (câu 19–20). Nhóm người thứ ba Chúa muốn dân Chúa giúp đỡ là những người đang đói hoặc đang khát. Luật của Chúa dạy các vườn nho và đồng ruộng của từng nhà phải luôn rộng mở cho những người đang đói, khát, hoặc lỡ đường như một bảo đảm rằng không một ai trong xứ sẽ phải khổ vì đói khát (câu 24–25). Những điều luật này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, cả với những người có địa vị thấp hèn và nghèo túng trong xã hội.

Cơ Đốc nhân cần có nếp sống bày tỏ lòng thương xót và giúp đỡ anh chị em trong Hội Thánh và những người chưa biết Chúa như chính Chúa là Đấng hay thương xót. Những người chủ Cơ Đốc đừng đối xử hà khắc, keo kiệt với nhân viên của mình. Cũng đừng ai làm giàu nhờ cho vay nặng lãi, hoặc chỉ khư khư giữ lấy cho mình, thích nhận lãnh hơn ban cho. Là con của Đấng hay thương xót, chúng ta cần quan tâm lẫn nhau, sống bày tỏ tình yêu thương và lòng thương xót với anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, chẳng những Chúa vui lòng mà còn làm chứng cho người chung quanh biết Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót. Hãy nhớ rằng Chúa luôn ban phước cho người hay thương xót (Ma-thi-ơ 5:7).

Sau bài học hôm nay, ai là người bạn muốn giúp đỡ?

Lạy Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Tạ ơn Chúa đã cứu con và cho con được làm chi thể trong thân Chúa là Hội Thánh. Xin cho con biết quan tâm lẫn nhau, bày tỏ lòng thương xót với anh chị em con như Chúa đã thương xót con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top