Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2023

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2023


Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2023

II Sử Ký 20:14–19
Ca Ngợi Chúa Giữa Nguy Nan

“Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi, lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp. Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài” (Thi Thiên 28:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe Chúa phán dạy qua tiên tri của Ngài thì Vua Giô-sa-phát, toàn dân và người Lê-vi đã làm gì? Tại sao họ có thể làm như vậy trong khi quân thù vẫn còn đó? Khó khăn, thử thách nào khiến bạn cảm thấy khó cất lên lời ca ngợi Chúa?

Ngay sau khi nghe sứ điệp của ông Gia-ha-xi-ên, Vua Giô-sa-phát và toàn dân đã đáp lại bằng sự ca ngợi và thờ phượng. Họ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy, còn những người Lê-vi dòng Kê-hát và dòng Cô-rê thì lớn tiếng ca ngợi Ngài (câu 18–19). Họ cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa và vững lòng tin vào lời hứa Ngài sẽ ở cùng họ trong trận chiến này (câu 14–17).

Trong sự thờ phượng thông thường của dân Chúa, sau lời cầu nguyện và trình dâng nan đề cho Chúa, họ sẽ dâng lên Ngài một bài ca cảm tạ khi khó khăn đã qua đi. Thế nhưng ở đây, trong khi quân thù vẫn còn đó, vua và dân Chúa đã hòa lòng cùng những người Lê-vi để ca ngợi Ngài. Đây cũng chính là điều Vua Đa-vít ngày xưa đã làm khi cầu xin sự giải cứu của Chúa, và ngay sau lời kêu cầu, vua đã dâng lời cảm tạ vì biết Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của ông, “Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của con. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con; lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp. Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ; con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài” (Thi Thiên 28:6–7 BTTHĐ). Hai ông Phao-lô và Si-la trong thời Tân Ước cũng vậy, sau khi bị đánh đòn và lúc đang bị giam giữ, xiềng xích trong tù cũng đã lớn tiếng hát ca ngợi Chúa dù hai ông không nhận được một lời nào về sự giải cứu của Chúa cả (Công Vụ 16:25). Để có thể cất tiếng ca ngợi Chúa khi khó khăn chưa hết, khi quân thù vẫn còn thì cả Vua Giô-sa-phát cùng dân chúng, Vua Đa-vít, lẫn hai ông Phao-lô, Si-la phải có đức tin tuyệt đối nơi lời hứa của Chúa và nơi quyền năng của Ngài.

Chúng ta là người theo Chúa Giê-xu cũng không thể nào tránh khỏi những khó khăn, thử thách, nhưng Chúa không bỏ mặc chúng ta, Ngài luôn ở cùng, ban sự an ủi và lời hứa giải cứu qua Lời Ngài. Chúng ta không còn nghe trực tiếp sứ điệp của Chúa qua các tiên tri Ngài nhưng chúng ta luôn có sự hiện diện của Đức Thánh Linh và sứ điệp của Chúa qua Lời Kinh Thánh. Chúng ta phải học theo gương Vua Giô-sa-phát và những người có đức tin khác để luôn cảm tạ Chúa dù hoàn cảnh có ra sao, dù khó khăn vẫn còn, vì biết rằng Chúa luôn ở cùng, luôn gìn giữ, và chăm sóc mình.

Bạn có vững tin và vui mừng ca ngợi Chúa sau khi đã trình dâng nan đề lên Ngài không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn cất tiếng ca ngợi Chúa từ tấm lòng đầy sự vui mừng và bình an cho dù đối diện với bao khó khăn bởi con vững tin hoàn toàn nơi lời hứa của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 9:1–36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top