Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2023

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2023


Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2023

Sáng Thế Ký 13:1–13
Gìn Giữ Mối Quan Hệ Gia Đình

“Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham và ông Lót đang đối diện với vấn đề gì? Ai là người chủ động giải quyết? Họ gìn giữ mối quan hệ gia đình ra sao? Bạn cần làm gì để giữ gìn các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình?

Sau khi rời khỏi Ai Cập, ông Áp-ra-ham đưa vợ, cháu trai là ông Lót và tài sản mình trở lên nam phương, tức Nê-ghép, là vùng hoang mạc rộng lớn phía nam Ca-na-an. Hai bác cháu được Chúa ban phước và trở nên giàu có (câu 2, 5). Đi đến đâu ông cũng luôn nhớ cầu khẩn Danh Chúa vì ông biết chính Ngài là Đấng dẫn dắt và ban phước cho ông. Do cả hai bác cháu đều có rất nhiều gia súc và tài sản, nên vùng đất đó không còn đủ chỗ cho hai người. Hơn nữa, đã xảy ra sự tranh chấp giữa những người chăn bầy của hai bác cháu, và trong xứ những Dân Ngoại vẫn còn đang sống giữa vòng họ. Vì thế, để tránh sự bất hòa trong gia đình, ông Áp-ra-ham đã chủ động đứng ra giải hòa để gìn giữ mối liên hệ gia đình.

Cách giải quyết nan đề của ông Áp-ra-ham thật đặc biệt, trước hết ông khuyên cháu mình là người trong một gia đình, bác cháu chúng ta không nên cãi lẫy, và cả những người chăn bầy của chúng ta cũng đừng tranh giành nhau làm chi. Lý do ông Áp-ra-ham đưa ra là vì “chúng ta là cốt nhục.” Không chỉ khuyên bằng lời nói suông, ông Áp-ra-ham còn hành động, và cách giải quyết nan đề của ông thật hiếm có. Ông quyết định nhường cho cháu mình chọn phần đất nào cháu muốn, ông sẽ ở phần đất còn lại. Để giữ mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, ông Áp-ra-ham đã sống đúng theo tinh thần “chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).

Ông Áp-ra-ham đã sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để gìn giữ mối liên hệ cốt nhục trong gia đình với cháu mình. Đây là điều mà những gia đình chúng ta ngày nay cần phải học theo. Để giữ hòa khí trong gia đình, phải có người chủ động nhún nhường và sẵn lòng hy sinh lợi ích của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng công bình, Ngài sẽ bù đắp cho người biết nhường nhịn và chủ động gìn giữ các mối liên hệ trong gia đình được vui vẻ, tốt đẹp.

Chúa Giê-xu đã dạy: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (Giăng 13:35). Cơ Đốc nhân đang sống giữa thế gian, cũng như bác cháu ông Áp-ra-ham cũng đang sống giữa người Ca-na-an và người Phê-rê-sít (câu 7), vì thế các mối quan hệ trong gia đình Cơ Đốc phải luôn bày tỏ tình yêu thương, sự tôn trọng, nhường nhịn, và hy sinh cho nhau để bày tỏ Danh Chúa cho mọi người.

Bạn có quan tâm giữ gìn các mối liên hệ trong gia đình mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Áp-ra-ham trong tinh thần hy sinh, nhường nhịn, và sống vì lợi ích của người khác để gìn giữ mối liên hệ tốt đẹp gia đình.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 10:23—11:11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top