Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2023

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2023


Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2023

Xuất Ê-díp-tô Ký 35:20–29
Tấm Lòng Tuyển Dân Đối Với Chúa

“Cả dân Ít-ra-ên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã dâng hiến cho Đức Giê-hô-va những của lễ gì? Những cụm từ nào được lặp lại nhiều lần trong phân đoạn này? Những ai đã thành tâm dâng hiến cho Chúa? Bạn dâng hiến cho Chúa với tấm lòng ra sao?

Dân chúng lắng nghe mọi điều ông Môi-se đã truyền dạy, những người được cảm động và có lòng thành đã nhanh chóng quyên góp lễ vật xây dựng đền tạm để Chúa ngự giữa họ. Họ đã dâng hiến đầy đủ những nguyên vật liệu để xây dựng đền tạm, các loại dầu dùng trong nghi thức thờ phượng và các bộ trang phục thánh cho các thầy tế lễ, bao gồm: những vật trang sức và vật dụng làm bằng vàng, bạc, đồng, các loại chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm; vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, gỗ si-tim, các loại ngọc quý, dầu thắp đèn, các loại nguyên liệu để chế dầu xức và dầu thơm, v.v…

Những cụm từ như: “có lòng cảm động,” “có lòng thành,” “phàm người nam cùng nữ,” “hễ ai” được lặp lại nhằm nhấn mạnh nguyên tắc dâng hiến. Mọi người nam lẫn nữ, từ tín hữu đến lãnh đạo không miễn trừ một ai, đều có cơ hội dâng hiến những điều mình có trên tinh thần tự nguyện, được sự cảm động và với lòng thành. Chúng ta nhìn thấy một bức tranh đẹp được toàn thể dân chúng dệt nên trong công việc dâng hiến. Chúa là Chủ tể của vũ trụ, lời phán của Ngài khiến cả vũ trụ này được dựng nên, Ngài không đánh giá lễ vật có giá trị cao là quý nhưng Ngài đánh giá cao lòng thành tâm của dân Chúa, họ thật sự yêu mến Ngài và muốn Ngài ngự ở giữa họ. Họ thật sự nhận thức rằng: “Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa” (I Sử Ký 29:14b).

Qua sự dâng hiến của tuyển dân, chúng ta thấy sự quan trọng của từng chi thể trong thân Chúa. Nếu mọi người đều dâng vàng, bạc, ngọc quý thì đền tạm sẽ thiếu các loại vật liệu để xây dựng. Nếu lãnh đạo không làm gương thì dân Chúa cũng không mạnh mẽ dâng hiến. Vì thế, Chúa cảm động lòng toàn dân để họ dâng đầy đủ những vật liệu khác nhau cho việc xây dựng đền tạm trong khả năng của mỗi người. Công việc Chúa cần sự chung tay của tất cả mọi người, mọi thành phần, mọi sự đóng góp nhỏ nhất cũng được đại dụng trong Nhà của Chúa. Dâng hiến là một đặc ân Chúa dành cho con cái Ngài, thể hiện mối liên hệ mật thiết với Chúa và con dân Ngài. Sự dâng hiến hữu ích và có ý nghĩa trọn vẹn khi được Chúa cảm động, kết hợp với lòng thành tâm của con dân Ngài.

Chúa muốn bạn dâng lên Ngài của lễ tình nguyện nào hôm nay?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt lành đều đến từ nơi Ngài! Cầu xin Chúa cho con cứ tiếp tục cậy trông nguồn tiếp trợ của Ngài và thành tâm dâng hiến những điều Chúa cảm động để mở mang công việc Ngài trên đất.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top