Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2023

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2023


Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2023

Ma-thi-ơ 13:18–23
Hạt Giống Kết Quả

“Song, kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hạt ra một trăm, hạt khác sáu chục, hạt khác ba chục” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích về thí dụ người gieo giống như thế nào? Ý nghĩa của “giống” và các loại đất là gì? Đời sống của bạn đang là loại đất nào?

Sau khi giải thích tại sao phải dùng những thí dụ để dạy dỗ, Ngài bắt đầu giải thích ý nghĩa của thí dụ người gieo giống. Chúa chủ động giải thích cho những người thật sự muốn hiểu ý nghĩa sâu nhiệm của Lời Chúa, Ngài không giấu điều đó với những người khao khát học hỏi. Hạt giống là “đạo” chỉ về Lời Chúa được rao giảng, bốn loại đất chỉ về bốn mức độ đáp ứng khác nhau của người nghe đối với Lời Chúa. “Hạt giống rơi dọc đàng” chỉ về những người nghe đạo nhưng không quan tâm, không đón nhận Lời Chúa cho mình và hậu quả là quỷ dữ đến cướp những điều đã gieo ra. “Hạt giống nơi đất đá sỏi” chỉ về những người nghe đạo hời hợt bề ngoài, không suy ngẫm để hiểu sự sâu nhiệm về điều mình nghe. Họ sống cảm xúc nhưng lại rất nông cạn vì vậy khi thử thách đến, “gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm” (câu 21). “Hạt giống nơi bụi gai” chỉ về tấm lòng cũng tiếp nhận Lời Chúa nhưng không để Lời Chúa chiếm hữu hoàn toàn, tấm lòng đó vẫn còn chất chứa những mê đắm của cải thế gian, những lo lắng đời này làm cho đời sống thuộc linh nghẹt ngòi, không thể trưởng thành và kết quả. “Hạt giống nơi đất tốt,” “đất tốt” là đất được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ về một tấm lòng thật sự khao khát Lời Chúa, khi Lời Chúa đến với họ, họ để tâm nghe, suy ngẫm để hiểu, và sinh bông kết trái cho Chúa. Cuộc đời người đó sẽ tăng trưởng và kết quả “đến nỗi một hạt ra một trăm, hạt khác sáu chục, hạt khác ba chục” (câu 23). Chúa Giê-xu cho thấy dù mức độ kết quả khác nhau nhưng có một điểm chung, dấu hiệu của đất tốt là phải kết quả.

Mỗi chúng ta cần nhìn lại tấm lòng cùng thái độ nghe Lời Chúa của mình. Tấm lòng của chúng ta đang là loại đất nào? Nếu chúng ta vừa muốn có Chúa nhưng cũng ham muốn đời này thì đời sống thuộc linh chúng ta chắc chắn bị nghẹt ngòi. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến cảm xúc khi nghe Lời Chúa nhưng lại thiếu chiều sâu trong việc hiểu Lời Ngài, chúng ta chỉ là những Cơ Đốc nhân bề ngoài, vì khi gặp những khó khăn thử thách chúng ta rất dễ lui đi trong đức tin. Mức độ nguy hiểm nhất là khi chúng ta vẫn ở trong nhà thờ, vẫn nghe Lời Chúa mỗi tuần nhưng Lời Chúa lại hoàn toàn không tác động gì trên đời sống chúng ta, Lời Chúa đến rồi đi, chúng ta thật sự chưa có mối liên hệ với Chúa. Cơ Đốc nhân kết quả là người chuẩn bị tấm lòng như mảnh đất tốt để Lời Chúa gieo vào và kết quả.

Bạn cần làm gì để trở thành đất tốt?

Lạy Chúa, xin Lời Ngài chạm vào lòng con để con ăn năn những sai phạm. Xin Lời Chúa biến đổi con hầu cho cuộc đời con được Chúa sử dụng như là mảnh đất tốt kết quả cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top