Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2023

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2023


Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2023

II Cô-rinh-tô 10:1–4, 9–11
Đối Diện với Sự Chống Đối

“Vì chúng tôi dù sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy” (câu 3–4).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô phải đối diện với lời vu cáo nào? Phản ứng của ông ra sao? Bạn học được điều gì qua cách Sứ đồ Phao-lô đối diện với sự chống đối?

Phần lớn các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã biết hối cải và đã có suy nghĩ đúng đắn về Sứ đồ Phao-lô (II Cô-rinh-tô 7:6–16). Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người cho rằng chính ông và các bạn cùng làm việc “ăn ở theo xác thịt” (câu 2), và nhận định về Sứ đồ Phao-lô “…là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạn dĩ!” (câu 1, xem thêm câu 10). Họ còn nói ông sống theo tính xác thịt (câu 2). Nói oan như thế với ý đồ hạ uy tín của Sứ đồ Phao-lô và lôi kéo nhiều người coi thường quyền sứ đồ của ông đối với các tín hữu Cô-rinh-tô.

Đối diện với sự chống đối này, trước nhất Sứ đồ Phao-lô nhẹ nhàng “…bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em…” (câu 1), và tiếp theo ông nói rằng dù mình vẫn đang còn ở trong xác thịt, nhưng chẳng tranh chiến theo xác thịt, ông chỉ dùng quyền năng của Đức Chúa Trời làm khí giới để chống lại và phá đổ các đồn lũy, các lý luận và mọi sự kiêu căng làm nguy hại đến đời sống đức tin của các tín hữu (câu 3–4).

Trong hầu hết các thư tín của mình, Sứ đồ Phao-lô thường dùng phần đầu thư để giới thiệu nguồn gốc chức vụ sứ đồ của ông. Từ đó, ông khẳng định với các tín hữu tại các Hội Thánh địa phương biết rằng ông có đầy đủ uy quyền để đến cùng họ. Tuy nhiên, điều nổi bật ở đây là ông không chỉ bắt mọi người vâng phục uy quyền của mình, nhưng khi đối diện với sự chống đối, ông đã noi gương Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 11:29), dùng “sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ” để nài khuyên những tín hữu đang đi sai đường. Ông biết khi ông không chiến đấu bằng vũ khí xác thịt thì quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ hành động để khiến những người chống nghịch phải chịu bắt phục.

Trong bước đường phục vụ Chúa, không ít lần chúng ta phải đối diện với sự chống đối ngay từ trong Hội Thánh, chúng ta đã chống trả bằng cách nào? Nhiều khi do thiếu bình tĩnh nên chúng ta đã “tranh chiến theo xác thịt” và đã để lại nhiều hậu quả thật đáng buồn. Hãy noi gương Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô, dùng tình yêu thương, sự nhu mì, nhân từ của Chúa để giải quyết nan đề. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ san bằng mọi chiến lũy, lý luận kiên cố.

Bạn thường phản ứng ra sao khi đối diện với những sự chống đối?

Cảm tạ Chúa vì được học bài học kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô. Xin giúp con luôn làm sáng Danh Ngài ngay cả khi đối diện với chống đối, không cư xử như người xác thịt, nhưng cư xử nhu mì và nhân từ theo gương Chúa Giê-xu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-la-chi 2:1-3:6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top