Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2023

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2023


Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2023

I Phi-e-rơ 4:10–11
Quản Lý và Sử Dụng Ân Tứ Chúa Ban

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu dùng ân tứ mình nhận được để làm gì? Mục đích tối hậu của việc sử dụng ân tứ là gì? Bạn nhận được những ân tứ thuộc linh nào? Bạn đang dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ Nhà Chúa như thế nào?

Mỗi Cơ Đốc nhân khi đã tiếp nhận Chúa và được Đức Thánh Linh ngự vào lòng đều được ban cho một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh, không ai là không có. Chúa ban ân tứ cho mỗi người nhằm mục đích góp phần gây dựng Hội Thánh và tôn vinh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 14:12; Ê-phê-sô 4:11–12). Thế nhưng, nhiều Cơ Đốc nhân lơ là trong việc khám phá và phát triển ân tứ thuộc linh Chúa ban để phục vụ. Do đó, họ chưa biết hoặc chưa sử dụng ân tứ thuộc linh đúng mục đích Chúa muốn và không đem đến kết quả cho Nhà Ngài.

Trong phần Kinh Thánh này, Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi con dân Chúa “hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau” (câu 10 Bản Truyền Thống Hiệu Đính-BTTHĐ). Theo Sứ đồ Phi-e-rơ, ân tứ thuộc linh là ân sủng của Chúa ban cho con cái Ngài. Mỗi chúng ta chỉ là những quản gia quản lý các thứ ơn Chúa ban và khéo sử dụng chúng để phục vụ Chúa và người khác. Khi mỗi con dân Chúa biết khám phá và phát triển những ân tứ thuộc linh Chúa ban cho mình thì sẽ thúc đẩy mọi người phục vụ lẫn nhau và thể hiện ân sủng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích thêm: “Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng Danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11). Ở đây, ông chỉ nêu ví dụ về hai ân tứ chính mà chúng ta thường thấy trong Hội Thánh là “giảng dạy”“phục vụ.” Tuy nhiên, còn có nhiều ân tứ thuộc linh khác nữa đã được Sứ đồ Phao-lô kể ra trong các thư của ông (Rô-ma 12:6–8; I Cô-rinh-tô 12:8–11; Ê-phê-sô 4:11).

Điều chúng ta cần lưu ý ở đây là cả hai ân tứ giảng dạy và phục vụ mà Sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đều được Chúa giao phó, cho nên người thực hiện cần phải nhờ sức Chúa “hầu cho Đức Chúa Trời được sáng Danh trong mọi sự” (câu 11). Khi chúng ta nhận ra ân tứ Chúa ban và sẵn sàng dùng chúng để phục vụ cho công việc Nhà Chúa thì Ngài sẽ càng gia ơn và thêm sức để chúng ta làm thật kết quả. Nhưng ngược lại, khi chúng ta sử dụng ân tứ thuộc linh như một tài năng của riêng mình và chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân thì Chúa có thể lấy lại ân tứ đó bất cứ lúc nào.

Bạn có nhận biết và sẵn sàng sử dụng mọi ân tứ Chúa ban để phục vụ Chúa và anh chị em mình không?

Tạ ơn Chúa đã ban ân tứ thuộc linh cho con. Xin giúp con biết phát triển các ân tứ đó vào sự phục vụ Chúa và người khác hầu làm sáng Danh Ngài và đem kết quả cho Nhà Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 2:6-4:2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top