Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2023


Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2023

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29–35
Phản Ánh Vinh Quang Chúa

“Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi ông Môi-se cầm hai bảng chứng xuống núi Si-na-i? Dân chúng phản ứng như thế nào khi thấy điều đó? Tại sao ông Môi-se lấy lúp che mặt lại (II Cô-rinh-tô 3:13)? Có sự biến đổi nào khi Cơ Đốc nhân thường xuyên hầu chuyện Đức Chúa Trời?

Da mặt của ông Môi-se trở nên sáng rực sau khi ông ở cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày đêm trên núi Si-na-i lần thứ hai. Với sự vinh quang bày tỏ trên da mặt ông Môi-se, dân chúng hình dung sự hiện diện vinh quang của Chúa ở cùng ông giống như Ngài đã từng phán với họ từ đỉnh núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18–19). Họ nhận biết Đức Chúa Trời hiện diện sống động giữa họ, thánh hóa lều tạm và chính họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45). Cả ông A-rôn cùng dân chúng đã sợ hãi không dám lại gần ông Môi-se. Phải đợi đến khi ông Môi-se gọi, ông A-rôn và các trưởng lão mới dám đến gần, rồi cả dân chúng cũng đến gần và nghe ông truyền lại những mệnh lệnh Chúa đã phán dạy với ông trên núi Si-na-i.

Sau khi nói chuyện cùng dân chúng, ông Môi-se lấy lúp che mặt mình lại, ông chỉ mở lúp ra khi ông hầu chuyện cùng Đức Chúa Trời mà thôi. Ở đây Kinh Thánh không cho biết tại sao, nhưng Sứ đồ Phao-lô cho biết dưới chiếc lúp, dân chúng không thể nhìn thấy rõ mặt ông Môi-se, và họ cũng không thể nhận ra sự vinh quang hiển lộ trên da mặt của ông đã dần dần phai mờ (II Cô-rinh-tô 3:13). Sứ đồ Phao-lô ngụ ý rằng dưới luật pháp, sự vinh quang chỉ bày tỏ tạm thời rồi phai tàn, lòng của tuyển dân vẫn còn cứng cỏi. Cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần làm người thực hiện chương trình cứu chuộc, Ngài đã cất cái màn che đó. Ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được Đức Thánh Linh chiếm ngự trong lòng mãi mãi, đem lại sự tự do và vinh quang không phai tàn cho những người tin (II Cô-rinh-rô 3:7–18)

Trước Đức Chúa Trời thánh khiết, không ai dám đến gần Ngài. Chỉ khi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời chủ động giáng trần làm người, tìm và cứu chúng ta, ban cho chúng ta đặc ân được đến gần Chúa và được làm con của Ngài. Khi con dân Chúa dành nhiều thời gian ở với Chúa trong sự cầu nguyện, đọc, và suy ngẫm Lời Chúa, sự sáng và thánh khiết của Chúa sẽ phản chiếu trên chúng ta. Mặt của chúng ta sẽ không tỏa hào quang như ông Môi-se nhưng vẻ tươi sáng, bình an, và vui thỏa sẽ được hiển lộ. Người khác sẽ nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời tỏa soi qua nếp sống đạo của chúng ta. Bông trái của Đức Thánh Linh hiển lộ qua nụ cười, ánh mắt, lời nói, và hành động của con dân Ngài.

Bạn quyết định dành bao nhiêu thời gian ở gần Chúa để kinh nghiệm vinh quang của Ngài phản chiếu trên đời sống bạn?

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã tìm và cứu con là một tội nhân đáng chết. Cầu xin Đức Thánh Linh ban năng lực, cho con yêu thích được ở bên Ngài để con vừa muốn vừa làm đẹp ý Chúa và phản ánh phẩm tính của Ngài qua đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 1:1—2:10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top