Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2023


Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2023

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27–28
Giao Ước

“Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các Lời này; vì theo các Lời này mà Ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Ít-ra-ên” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã lập lại những giao ước quan trọng nào với dân Chúa? Ông Môi-se phải làm gì với lời giao ước Chúa dạy? Ông Môi-se ở với Chúa suốt bốn mươi ngày đêm không ăn uống có ý nghĩa gì? Cơ Đốc nhân đang ở trong giao ước nào và có trách nhiệm gì?

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27–28 có thể xem là lời kết của loạt bài học “Chúa Lập Lại Giao Ước với Ít-ra-ên” chúng ta đã học. Lần thứ nhất khi ông Môi-se đang hầu chuyện với Đức Chúa Trời trên núi Si-na-i thì dân Chúa lại thờ phượng tượng bò con vàng dưới chân núi, Chúa đã nổi giận và trừng phạt họ. Sau khi dân Chúa ăn năn cầu xin Chúa tha thứ, Ngài nhậm lời đồng hành với họ đi chiếm xứ Ca-na-an. Lần thứ hai, Chúa gọi ông Môi-se lên núi Si-na-i để lập lại giao ước cùng người Ít-ra-ên. Ngài tóm tắt luật đạo đức cũng như luật dân sự Ngài đã ban trước đó. Những mệnh lệnh và luật lệ Chúa liệt kê lần này rất quan trọng, liên quan đến những tội dân Chúa dễ bị cám dỗ nhất khi vào trong xứ Ca-na-an. Chúa cảnh báo tội thờ thần tượng và dạy họ phương cách cần làm để ngăn ngừa bao gồm việc đập đổ các đền thờ và hình tượng, không kết giao ước và không cưới gả với các dân tộc ở Ca-na-an. Bên cạnh đó, người Ít-ra-ên phải tuân giữ những ngày và kỳ lễ đặc biệt hằng năm để tưởng nhớ Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt và chu cấp cho họ suốt hành trình xuất Ai Cập và chiếm Đất Hứa (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:10–26).

Trong câu 27, Chúa phán dạy ông Môi-se chép lại những lời này vì đó là lời giao ước mà Chúa lập cùng ông Môi-se và cả con dân Ít-ra-ên. Trong câu 28, chính Đức Giê-hô-va chép lời giao ước, tức Mười Điều Răn căn bản vào hai bảng đá như Ngài đã dùng ngón tay viết vào hai bảng đá lần trước (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18). Tất cả luật pháp của tuyển dân đều dựa trên nền tảng Mười Điều Răn căn bản này.

Trong suốt bốn mươi ngày đêm, ông Môi-se hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, dù không ăn bánh, uống nước nhưng ông vẫn khỏe mạnh, đầy đủ năng lượng để tâm giao thân mật cùng Chúa. Chính Chúa là nguồn sự sống cung cấp năng lượng cho ông. Việc tương giao với Chúa, hay nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thuộc thể. Chúa Giê-xu đã phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Ngày nay, Cơ Đốc nhân ở trong giao ước mới trong máu của Chúa Giê-xu, đây là con đường duy nhất để con người quay về với Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 26:28; Lu-ca 22:20; I Cô-rinh-tô 11:25). Trong giao ước mới, chúng ta có trách nhiệm phải loan truyền sự chết của Chúa Giê-xu cho tới lúc Ngài đến (I Cô-rinh-tô 11:26).

Bạn đã thực thi mệnh lệnh rao truyền sự chết của Chúa như thế nào?

Tạ ơn Chúa đã cho con được ở trong giao ước mới trong máu Chúa Giê-xu. Xin giúp con biết trân quý, chăm chỉ học Lời Chúa, và sốt sắng cao rao sự cứu chuộc của Ngài cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Áp-đia 1–21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top