Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2023


Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2023

II Cô-rinh-tô 9:1–7
Nguyên Tắc Dâng Hiến

“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (câu 6–7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần quyên góp của các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô để cứu giúp tín hữu tại Giê-ru-sa-lem như thế nào? Sứ đồ Phao-lô trình bày nguyên tắc dâng hiến ra sao? Bạn dâng hiến thế nào để Chúa vui lòng?

Sứ đồ Phao-lô gửi bức thư thứ hai cho các tín hữu thành Cô-rinh-tô và vùng phụ cận A-chai không phải để kêu gọi đóng góp, bởi vì việc quyên góp để giúp các thánh đồ là việc họ đã biết, đã hiểu, và đã bắt đầu từ năm ngoái nhưng chưa hoàn tất (câu 2). Chính lòng sốt sắng của họ đã giục lòng nhiều tín hữu Ma-xê-đoan sốt sắng dâng hiến. Vì thế, trong thư này Sứ đồ Phao-lô chỉ khích lệ và nhắc nhở họ niềm tự hào của ông về tinh thần đóng góp của họ mà thôi. Qua đó, ông cho biết rằng sẽ có những anh em được cử đến với họ để nhận phần lạc quyên, họ hãy sẵn sàng trong tinh thần cũng như chuẩn bị của dâng rộng rãi như đã hứa để bày tỏ lòng chân thành, tự nguyện chứ không phải do gắng gượng, ép buộc (câu 5).

Để khích lệ tinh thần của các tín hữu Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã trình bày một nguyên tắc dâng hiến, “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (câu 6). Đây là nguyên tắc đã được Vua Sa-lô-môn dạy trong Châm Ngôn 11:24–25: “Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê; còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.” Điều Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh không phải là dâng hiến nhiều để mong nhận lại nhiều, nhưng phải xuất phát từ tấm lòng chân thành chứ không phải bị ép buộc hay vì động cơ nào khác, và cũng không tính toán thiệt hơn, “vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (câu 7b). Như vậy, nguyên tắc gieo gặt Sứ đồ

Phao-lô trình bày không đơn thuần ở chỗ gieo nhiều thì sẽ gặt nhiều, mà còn ở vấn đề chúng ta gieo ra, tức là dâng hiến với tinh thần và thái độ ra sao.

Ngày nay, có thể phần dâng hiến của chúng ta nhiều hơn, rời rộng hơn người khác nhưng nếu không dâng hiến từ tấm lòng, mà vì sỉ diện, hay bị ép buộc, hoặc một lý do nào đó thì chắc chắn Đức Chúa Trời không đẹp lòng về sự dâng hiến đó. Theo sự dạy dỗ của Sứ đồ Phao-lô, để sự dâng hiến đẹp lòng Chúa, chúng ta cần chuẩn bị của dâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và khi dâng hiến, chúng ta không bị chi phối bởi một áp lực nào khác vì chúng ta đã cầu nguyện và đã sẵn sàng rồi.

Bạn có dâng hiến rộng rãi với lòng chân thành và tự nguyện không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con có cơ hội được góp phần dâng hiến cho công việc chung của Nhà Chúa. Xin cho việc dâng hiến của con đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không bị chi phối bởi bất cứ mục đích thấp hèn nào khác.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top