Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2023


Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2023

Hê-bơ-rơ 6:9–12
Những Việc Đi Chung với Sự Cứu Rỗi

“Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi” (câu 9 BTT).

“Thưa anh em yêu dấu, dù nói thế, nhưng chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đi chung với sự cứu rỗi” (câu 9 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả thư Hê-bơ-rơ nói gì về tình trạng thuộc linh của độc giả mình? Tại sao ông lại nhận xét như vậy? Ông mong đợi nơi họ điều gì? Làm thế nào để giữ vững đức tin cho đến cuối cùng?

Sau khi đã cảnh báo về hậu quả của sự bội đạo cũng như truyền dạy Cơ Đốc nhân thật phải trưởng thành trong đức tin, trước giả thư Hê-bơ-rơ bày tỏ suy nghĩ về những độc giả của mình. Dù cảm thấy cần phải cảnh báo nhưng ông vẫn luôn tin rằng độc giả của mình sẽ không đi vào con đường bội đạo, vì họ là những Cơ Đốc nhân thật, “dù nói thế nhưng chúng tôi biết chắc anh chị em đã được cứu rỗi và có kết quả tốt đẹp” (câu 9 Bản Hiện Đại).

Sở dĩ ông tin như vậy vì hai lẽ. Thứ nhất, vì Đức Chúa Trời công bình, và thứ hai, vì “công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì Danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa” (câu 10). Chúa nhìn thấy rõ ràng mọi việc chúng ta làm, và Ngài biết rõ ai là người có đức tin thật, không chỉ qua tình trạng của tấm lòng mà còn qua những bằng chứng, rõ ràng nhất là sự phục vụ xuất phát từ tình yêu. Tình yêu mà các tín hữu dành cho anh em mình chính là bằng chứng cho thấy họ thật sự yêu Chúa (I Giăng 4:19–21).

Dù tin chắc vào sự cứu rỗi của họ, trước giả thư Hê-bơ-rơ vẫn khích lệ họ phải sốt sắng và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Đời sống Cơ Đốc không phải là một giải đấu ngắn hạn mà là hành trình trọn đời và phần thưởng sẽ dành ban cho những người trung tín đến cuối cùng. Bí quyết giúp chúng ta có thể giữ vững đức tin, nhất là khi phải đối mặt với những khó khăn trong đời sống theo Chúa là hãy noi gương “những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa” (câu 12). Hãy dành thời gian học và nghiên cứu về câu chuyện của những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Xem cả những mặt tốt và xấu của họ để biết đâu là điều nên học, đâu là điều cần tránh. Ngoài ra, hãy tìm đọc về tiểu sử của những tiền nhân phục vụ Chúa trong lịch sử Hội Thánh, ngay cả những tấm gương tin kính, trung kiên theo Chúa trong Hội Thánh chúng ta. Hãy noi gương họ và chính chúng ta cũng hãy làm gương cho người khác về tấm lòng trung tín và sốt sắng phục vụ Chúa của mình.

Bạn có đang sống đời sống đức tin mỗi ngày không? Những bằng chứng nào chứng minh cho điều ấy?

Tạ ơn Chúa về món quà cứu rỗi Ngài dành cho những ai có đức tin thật. Xin Đức Thánh Linh giúp con bày tỏ bông trái của một Cơ Đốc nhân thật, sốt sắng trong đời sống đức tin, hết lòng phục vụ Chúa, và yêu thương anh chị em con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 11:36—12:13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top