Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2023


Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2023

Ê-phê-sô 4:11–13
Rèn Luyện Nếp Sống Cơ Đốc — Phần 1

“…để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời…” (câu 12–13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai mục đích đầu tiên của sự ban cho các chức vụ khác nhau là gì? Sau khi đã tin Chúa, Cơ Đốc nhân cần làm gì để có được sự hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa? Căn cứ lời dạy của Chúa, bạn đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc như thế nào?

Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta, đồng thời Ngài thành lập Hội Thánh để con dân Chúa cùng thờ phượng Ngài, gây dựng đức tin cho nhau và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho đồng bào. Để Hội Thánh ngày càng vững mạnh, Chúa đã ban cho một số người làm sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư nhằm mục đích phục vụ và gây dựng các chi thể trong thân thể là Hội Thánh của Chúa (câu 11–12). Sứ đồ Phao-lô nêu lên hai mục đích đầu tiên của sự ban cho các chức vụ khác nhau là để “gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời.”

Thứ nhất, gây dựng sự hiệp một trong đức tin. Để Hội Thánh có sự hiệp một trong niềm tin căn bản về Chúa Giê-xu và các giáo lý căn bản về Đấng Christ thì mỗi Cơ Đốc nhân cần phải được dạy dỗ đúng đắn về nền tảng của đức tin trong Chúa. Thứ hai, gây dựng Hội Thánh hiệp một trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời. Ngoài sự hiệp một trong đức tin và nếp sống yêu thương, Hội Thánh cần được dạy dỗ đầy đủ về Chúa Cứu Thế Giê-xu để con dân Chúa hiệp một với nhau trong sự hiểu biết Chúa cách rõ ràng và chân thật. Nói cách khác, mỗi Cơ Đốc nhân không phải chỉ cần tin Chúa là đủ, nhưng trong những tháng ngày bước đi với Chúa, cần phải liên tục đầu tư và rèn luyện nếp sống Cơ Đốc của mình cho đến khi đức tin được vững chắc và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời được đầy trọn. Cụm từ “cho đến chừng” nói lên tinh thần rèn luyện nếp sống Cơ Đốc của chúng ta không phải một sớm một chiều là đủ nhưng là một quá trình rèn luyện lâu dài cho đến khi đạt đến mục đích.

Như vậy, hiệp một trong đức tin và hiểu đúng chân lý của Lời Chúa là ý muốn của Đức Chúa Trời vì đó là nền tảng cho nếp sống Cơ Đốc của con dân Chúa và cũng là nền tảng để tăng trưởng tâm linh. Để thực thi lời dạy của Chúa, chúng ta phải ưu tiên dành thời gian học hỏi Lời Chúa và giữ mối tương giao với Chúa mỗi ngày. Chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta không sai lạc trong nếp sống Cơ Đốc để có thể làm muối của đất, ánh sáng của thế gian.

Bạn có học Lời Chúa và tương giao với Chúa đều đặn mỗi ngày chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con Hội Thánh để gây dựng đức tin và phục vụ Chúa. Xin cho con góp phần gây dựng lẫn nhau để ai nấy hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa ngày càng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 4:1–27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top