Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2023


Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2023

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:18–20
Chúa Lập Lại Giao Ước Với Ít-ra-ên (Phần 3)

“Ngươi hãy giữ lễ bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trỗ, hãy ăn bánh không men trong bảy ngày, như ta đã truyền dặn ngươi; vì nhằm tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy người Ít-ra-ên phải làm hai điều nào? Tại sao các con trai đầu lòng và súc vật đầu lòng thuộc về Chúa? Người Ít-ra-ên dâng súc vật đầu lòng và chuộc con trai đầu lòng như thế nào? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Chúa dạy người Ít-ra-ên phải làm hai điều. Thứ nhất, tuyển dân phải giữ lễ bánh không men (câu 18). Đây là một lễ trọng vì Chúa căn dặn ông Môi-se trước khi ra khỏi Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15–20), và Ngài nhắc lại nhiều lần (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:3–10; 23:15). Nhằm kỳ tháng lúa trỗ, họ phải ăn bánh không men suốt bảy ngày để tưởng nhớ sự kiện lịch sử tuyển dân được Chúa rút ra khỏi xứ Ai Cập, nhà nô lệ. Trong những ngày đó, tuyển dân vội vã ra đi, không kịp cho men vào bột và chờ bột dậy lên. Đây cũng là lễ thờ phượng Đức Giê-hô-va, là dịp kể lại cho con cháu nghe diễn biến Đức Giê-hô-va đã giải cứu người Ít-ra-ên khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập; dạy con cháu tin kính, tuân giữ luật pháp, và thờ phượng Chúa xứng hợp (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:6–10).

Thứ hai, họ phải dâng con trai đầu lòng cùng mọi súc vật đầu lòng cho Đức Giê-hô-va (câu 19; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11–13). Việc này cũng để tưởng nhớ đêm tuyển dân ra khỏi Ai Cập. Khi Chúa giáng tai họa thứ mười, mọi con trai và súc vật đầu lòng của người Ai Cập đều chết nhưng con trai và súc vật đầu lòng của tuyển dân được bình an. Trong đêm ấy, Pha-ra-ôn hối thúc tuyển dân rời khỏi Ai Cập.

Dân Chúa dâng các súc vật đầu lòng cho Chúa như của lễ thiêu. Chúa cho phép chuộc mạng một số loại súc vật; một con chiên hay dê con có thể chuộc mạng cho một con lừa đầu lòng. Đối với các con trưởng nam thì dân Chúa phải chuộc lại từ thầy tế lễ với giá năm siếc-lơ bạc của Nơi Thánh (câu 20; Dân Số Ký 18:15–17). Ngoài ra, để tỏ lòng biết ơn và tôn kính Chúa, không ai ra mắt Ngài với hai tay trắng (câu 20c).

Một quốc gia được hình thành khi dân tộc có chính phủ riêng và vùng lãnh thổ cụ thể. Đức Chúa Trời là Chúa của lịch sử, Ngài muốn tuyển dân quý trọng lịch sử đặc biệt của họ. Người Ít-ra-ên đã ra khỏi Ai Cập trong một đêm thật đáng nhớ, một quốc gia thần quyền được thành lập, do chính Đức Chúa Trời lãnh đạo và ban luật pháp cho họ. Rồi sau đó, vì yêu thương nhân loại nên chính Con Đức Chúa Trời đã xuống trần, hy sinh mạng sống Ngài để chuộc tội cho loài người sa ngã. Khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và chủ đời mình, chúng ta có địa vị mới là dân của Chúa và thuộc về Ngài. Mỗi Cơ Đốc nhân đều có một câu chuyện lịch sử về cuộc gặp gỡ thú vị của riêng mình với Chúa. Tạ ơn Chúa.

Bạn đáp ứng tình yêu Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã đổ máu quý báu để chuộc con! Cuộc sống con thuộc về Ngài. Xin giúp con trung tín thờ phượng Chúa, sống đẹp lòng Chúa, làm sứ giả của Chúa giữa thế gian để nhiều người biết Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 1:1—2:16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top