Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2023


Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2023

II Cô-rinh-tô 8:1–6
Gương Dâng Hiến Rời Rộng

“Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Gương dâng hiến rời rộng của tín hữu Hội Thánh Ma-xê-đoan như thế nào? Vì sao họ hết lòng dâng hiến như vậy? Bạn được nhắc nhở gì khi học về tinh thần dâng hiến của tín hữu Hội Thánh Ma-xê-đoan?

Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô biết rằng, từ khi tin nhận Chúa, các tín hữu Hội Thánh Ma-xê-đoan đã trải qua nhiều hoạn nạn thử thách nhưng họ không hề nao núng mà ngược lại, “lòng quá vui mừng.” Dù họ cũng đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng khi nghe tin tín hữu ở Hội Thánh Giê-ru-sa-lem gặp cảnh nghèo thiếu, “họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa, và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ” (câu 3–4 BTTHĐ). Điều này đem đến sự khích lệ lớn cho Sứ đồ Phao-lô, và cảm động ông thôi thúc ông Tít tiếp tục đến với các tín hữu Cô-rinh-tô “…để làm trọn việc nhân đức này, như người đã khởi sự làm” (câu 6).

Các tín hữu Hội Thánh Ma-xê-đoan đang phải “chịu nhiều hoạn nạn thử thách” vì niềm tin, nhưng vì sao họ đã để lại tấm gương dâng hiến hết sức rời rộng như vậy? Trước hết, họ nhận biết ơn Đức Chúa Trời đã cứu mình, đây là ơn phước lớn lao nhất họ nhận được, vì vậy với lòng vui mừng Chúa ban, tất cả hoạn nạn của họ bị lu mờ, đối với họ, của cải vật chất không thể so sánh với những gì họ nhận được từ Đức Chúa Trời. Tiếp theo, họ ý thức mối thông công giữa các tín hữu là những anh chị em trong dòng máu cứu rỗi của Chúa Giê-xu, không phân biệt chủng tộc, nơi chốn…, nên đã khẩn khoản nài xin cho họ được dự phần dâng giúp các tín hữu tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem.

Gương dâng hiến rời rộng của các tín hữu Ma-xê-đoan để lại cho con dân Chúa nhiều bài học. Thứ nhất, chúng ta thường dâng hiến rời rộng khi có dư dật tiền bạc, nhưng ở đây cho thấy sự dâng hiến rời rộng do tấm lòng chứ không phải do ở tiền của. Thứ hai, các Hội Thánh nhỏ thường trông chờ sự giúp đỡ của các Hội Thánh lớn, nhưng ở đây cho thấy một Hội Thánh lớn cũng có thể gặp những nan đề trầm trọng trong khi tín hữu tại đó hết sức nghèo khó. Thứ ba, nhiều người quan niệm rằng con cái Chúa chỉ tập trung dâng hiến cho Hội Thánh mình, nhưng ở đây cho thấy sự dâng hiến rời rộng không thu hẹp tại địa phương mà phải thấy được Hội Thánh Chúa không hề có biên cương. Thứ tư, sự dâng hiến rời rộng truyền cảm hứng và thôi thúc nhiều người góp phần làm trọn việc nhân đức này. Xin Chúa cho chúng ta được giục lòng để góp phần dâng hiến rời rộng cho công việc Nhà Chúa.

Bạn có hết lòng dâng hiến rời rộng cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, con thật sự vui mừng khi học được gương dâng hiến rời rộng của tín hữu Hội Thánh Ma-xê-đoan. Xin giúp con biết ơn Chúa, tận dụng cơ hội để góp phần vào công việc Nhà Cha không chần chờ, do dự hay suy nghĩ thiệt hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 41:13—42:20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top