Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2023


Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2023

Ma-thi-ơ 12:31–32
Tội Phạm đến Đức Thánh Linh

“Ấy vậy, Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu” (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lên những tội lỗi nào? Chúa nói tội nào sẽ được tha và tội nào sẽ không được tha? Ý nghĩa của tội phạm đến Đức Thánh Linh là gì? Bạn được nhắc nhở điều gì khi học phần Kinh Thánh này?

Chúa Giê-xu cho biết lời tố cáo Ngài dùng quyền phép của Bê-ên-xê-bun mà trừ quỷ của những người Pha-ri-si là một tội hết sức nghiêm trọng. Chúa phán “các tội lỗi và lời phạm thượng” của loài người đều sẽ được tha thứ (câu 31a). “Tội lỗi” ở đây đại diện cho toàn bộ những suy nghĩ và hành động vô luân, vô đạo đức. “Lời phạm thượng” là những lời báng bổ chối bỏ Đức Chúa Trời một cách có ý thức, đây là những lời bất kính ngang ngược, là cố ý và công khai nói điều ác chống lại Đức Chúa Trời Thánh Khiết, hoặc phỉ báng, chế nhạo Ngài. Hình phạt trong Cựu Ước cho sự báng bổ là bị xử tử bằng cách ném đá (Lê-vi Ký 24:16). Trong những ngày cuối cùng, sự báng bổ sẽ là đặc điểm nổi bật của những người nổi loạn và xấc xược chống lại Đức Chúa Trời (Khải Huyền 13:5–6). Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cho biết rằng dù tội nặng như vậy cũng sẽ được tha thứ khi người đó ăn năn.

Trong câu 32, Chúa Giê-xu tiếp tục nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng nếu một người vì chưa hiểu rõ về Ngài nên có những lời nói phạm thượng nhưng khi người đó đã nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn thì vẫn được tha thứ bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Chỉ có một tội duy nhất sẽ không bao giờ được tha dù đời này hay đời sau cũng vậy, đó là tội nói “phạm đến Đức Thánh Linh.” Trong ba năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời thực hiện những việc quyền năng. Những người Pha-ri-si hiểu rõ chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền trên ma quỷ nhưng họ vẫn cố tình nói lời phạm thượng. Công việc của Đức Thánh Linh là cáo trách tội lỗi, giúp con người nhận biết tội, ăn năn để được cứu. Người xúc phạm Đức Thánh Linh là người cứng lòng không nhận biết tội nên không thể ăn năn, đó là lý do tội họ không bao giờ được tha.

Ngày trước, người ta chưa biết rõ về Chúa Giê-xu nên mọi tội lỗi phạm với Ngài sẽ được tha. Ngày nay, chúng ta đã biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta trên cây thập tự, nếu cứ cứng lòng không chịu ăn năn thì chúng ta sẽ bị định tội đời đời, “…ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36b). Khi tin Chúa, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, vì vậy, hãy đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, luôn sống đẹp lòng Chúa và tôn cao Danh Ngài.

Bạn có để Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn đời sống bạn chưa?

Lạy Chúa, xin Ngài thương xót nhắc nhở con luôn qua Lời Ngài để con không phạm tội với Đức Thánh Linh. Xin giúp con sống cuộc đời đầu phục Chúa và tôn cao Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 38.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top