Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2023


Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2023

Ma-thi-ơ 12:22–30
Phi Lý và Hợp Lý

“Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ” (Hê-bơ-rơ 2:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu ra sự phi lý nào trong lời tố cáo của những người Pha-ri-si? Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài cậy quyền năng nào để trừ quỷ? Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh này?

Khi những người Pha-ri-si phủ nhận quyền năng của Chúa Giê-xu bằng cách nói Ngài nhờ quyền chúa quỷ mà trừ quỷ, Chúa đã nêu lên những phi lý trong lời tố cáo của họ. Thứ nhất, nếu Chúa dùng quyền năng của Sa-tan để đuổi quỷ thì Sa-tan đang tự làm yếu mình, và trước sau gì nước của Sa-tan cũng bị chia rẽ, không thể tồn tại. Thứ hai, chính những người Pha-ri-si trong thời Chúa Giê-xu cũng thực hiện công tác đuổi quỷ, cụm từ “con các ngươi” mang ý nghĩa là những học trò, đệ tử của người Pha-ri-si. Vậy không lẽ những người Pha-ri-si cũng đang nhờ quyền năng của Sa-tan để trừ quỷ chăng? Khi nói vậy, họ sẽ đối diện với sự lên án của chính những đệ tử của mình.

Chúa Giê-xu đã đánh tan sự cáo buộc phi lý cho rằng Ngài trừ quỷ bởi quyền của Sa-tan, và Chúa khẳng định Ngài trừ quỷ bởi quyền Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài làm công việc của Ngài bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì các phép lạ Ngài làm là của Đức Chúa Trời và Ngài chính là Đấng Mết-si-a, “Con Vua Đa-vít” như đoàn dân đã ngạc nhiên hỏi nhau (câu 23). Chúa Giê-xu cũng bày tỏ rằng Nước Trời đã đến và Nước Trời sẽ phô bày sức mạnh trọn vẹn khi Ngài “trói người mạnh sức” là Sa-tan, điều đó sẽ được Chúa thực hiện trên thập tự giá. Chúa Giê-xu khẳng định với những người Pha-ri-si và chúng ta ngày nay, “Ai không ở với Ta, thì nghịch cùng Ta; ai không thâu hiệp với Ta, thì tan ra” (câu 30), nghĩa là không có tình trạng nửa vời, vừa có Chúa vừa có Sa-tan, nếu không thuộc về Chúa là chống nghịch với Ngài, nếu không liên hiệp với Chúa thì sẽ tan ra hay bị loại bỏ.

Chúa Giê-xu khi còn làm người, Ngài đã cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để đắc thắng Sa-tan. Ngày nay, chúng ta là những người đã tin Chúa, Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng, chúng ta hãy đầu phục và bước theo Đức Thánh Linh để đắc thắng bản ngã, tội lỗi, sống đời sống làm sáng Danh Chúa. Những người chưa biết Chúa chung quanh chúng ta đang nhìn vào đời sống của con dân Ngài. Qua lời nói, cách cư xử của chúng ta thể hiện các phẩm tính của trái Thánh Linh, sẽ khiến người khác thấy đời sống công chính, yêu thương của người tin Chúa để họ cũng được thu hút đến với Ngài. Cần nhớ Chúa không chấp nhận chúng ta đi giẹo hai bên, chỉ có thể chọn thuộc về Chúa, liên hiệp với Ngài, hoặc không hiệp cùng Chúa và nghịch cùng Ngài. Vì vậy, hãy đầu phục Đức Thánh Linh cách trọn vẹn.

Bạn có đang cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để sống đời sống đắc thắng, tôn cao Danh Chúa trong cuộc đời mình chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn bày tỏ Chúa qua nếp sống mỗi ngày và luôn cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để đắc thắng bản ngã, tội lỗi, sống cuộc đời hữu ích cho Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 36:22—37:28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top