Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2023


Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2023

Hê-bơ-rơ 6:1–3
Gác Lại Những Điều Sơ Học

“Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành” (câu 1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều sơ học về Tin Lành là gì? Tại sao chúng ta đừng nên đặt lại những vấn đề có tính nền tảng này? Làm thế nào để tiến tới sự trưởng thành?

Nguyên tắc của giáo dục là đi từ thấp lên cao, từ căn bản đến chuyên sâu, và đó là hành trình luôn tiến lên. Sẽ thế nào nếu một học sinh lớp 12 cứ mãi thảo luận về những vấn đề của bậc tiểu học mà bỏ qua môn học cần cho chính mình? Đó là vấn đề trước giả thư Hê-bơ-rơ đang nói đến ở đây. Những tín hữu Do Thái vốn biết rõ sự dạy dỗ của Cựu Ước, khi đến với Đấng Christ, họ đã hiểu nhiều giáo lý căn bản của Tin Lành, trong đó có một số điều “sơ học” như: “từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời” (câu 1b–2).

Có 3 giáo lý được nói đến ở đây. Thứ nhất là giáo lý về sự ăn năn và đức tin. Người tin Chúa là người ăn năn, lìa bỏ những tội lỗi dẫn đến sự chết và được xưng công chính bởi ân sủng Chúa chứ không phải nỗ lực cá nhân. Thứ hai là giáo lý về lễ Báp-tem và đặt tay. Thánh lễ Báp-tem bày tỏ sự xác quyết đức tin, nhận mình đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Nghi thức đặt tay ở đây có lẽ liên quan đến việc dâng sinh tế làm của lễ chuộc tội thay mình (Lê-vi Ký 1:4). Thứ ba là giáo lý về sự sống lại sau khi chết và sự phán xét đời đời, cũng là niềm hy vọng của mỗi Cơ Đốc nhân khi quyết định tin Chúa. Tất nhiên đây đều là những giáo lý quan trọng, nhưng họ không thể cứ dừng lại ở đó mà phải từ chỗ nền tảng này tiến tới việc hiểu Chúa nhiều hơn trong các giáo lý khác nữa.

Vậy làm sao để tiến tới sự trưởng thành? “Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó” (câu 3). Chúa là Đấng tể trị mọi sự, cung ứng mọi điều chúng ta cần, hướng dẫn chúng ta trong hành trình theo Ngài. Vậy nên, để trưởng thành trong Chúa, chúng ta phải hoàn toàn nương dựa nơi Ngài bằng tinh thần tìm kiếm Chúa, đọc, học Kinh Thánh, và cầu nguyện mỗi ngày.

Một số tín hữu chỉ nghe những bài giảng, đọc những câu Kinh Thánh mình yêu thích chứ không muốn học nhiều hơn về Chúa. Hành trình theo Chúa của họ chỉ dừng lại ở chỗ “được cứu là đủ rồi, những thứ khác không cần quan tâm.” Cơ Đốc nhân trưởng thành sẽ không như thế nhưng hết lòng tìm kiếm Chúa, mỗi ngày khám phá về Chúa cách tươi mới và mối liên hệ với Chúa ngày càng thắm thiết hơn.

Điều gì đang giữ bạn dậm chân tại chỗ thay vì trưởng thành trong Chúa? Bạn có quyết tâm bỏ lại phía sau và tiến lên hay không?

Lạy Chúa, đôi khi con bị cám dỗ mất nhiều thời gian vào điều tốt để rồi bỏ qua điều tốt nhất. Xin giúp con biết nương dựa nơi Chúa bằng tấm lòng tin cậy, biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện và học Kinh Thánh để có thể gần gũi và hiểu biết Chúa càng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top