Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2023

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2023


Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2023

Giăng 14:21–23
Chúa với Tôi Thân Mật

“Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết người yêu Chúa và vâng giữ điều răn Ngài sẽ nhận được gì? Ba Ngôi Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ điều gì trên đời sống người yêu Chúa? Bạn đầu tư thời gian như thế nào để đời sống thuộc linh mạnh mẽ và sống sáng Danh Chúa giữa cuộc đời?

Chúa Giê-xu cho biết bằng chứng của tình yêu là vâng lời (câu 15, 21). Rất dễ cho chúng ta nói rằng con yêu Chúa, nhưng nếu chỉ nói mà không vâng lời Chúa dạy thì đó chỉ là tình yêu giả dối ở đầu môi chót lưỡi. Hay nói khác hơn, ai không vâng giữ điều răn Chúa thì chứng tỏ người đó chưa thật sự yêu Chúa. Chúa Giê-xu nhấn mạnh một lần nữa trong câu 23 rằng: “Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người.” Từ “chúng Ta” chỉ về Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta vâng lời Chúa dạy và yêu mến Chúa, thì sự yêu thương của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con tuôn tràn trên chúng ta, và Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi, Thần Lẽ Thật sẽ ở cùng (Giăng 14:16–17). Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Ngài đã yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội (Rô-ma 5:8). Chúa không dạy rằng chúng ta đã yêu Chúa trước, nhưng “chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:10, 19). Cho nên khi chúng ta càng yêu Chúa chừng nào thì tình yêu Chúa càng tuôn tràn trên chúng ta chừng nấy.

Lời dạy của Chúa Giê-xu trước khi lên thập tự giá cho thấy mối tương giao giữa Chúa và người theo Chúa, yêu Chúa, vâng lời Ngài là một mối tương giao vô cùng thân mật và diệu kỳ. Thân mật vì Chúa và chúng ta hoàn toàn hiệp nhất trong tình yêu của Ba Ngôi Đức Chúa Trời tuôn đổ trên chúng ta. Diệu kỳ vì chúng ta là con người tội lỗi nhưng khi tin nhận Chúa Giê-xu thì được tha tội và nhận được nguồn suối yêu thương từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời, để từ đó tình yêu Chúa trong chúng ta có thể tuôn tràn qua người khác.

Trước khi tin Chúa, con người hoàn toàn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời vì bức màn tội lỗi, chẳng những không thể tương giao với Đức Chúa Trời, mà còn rất sợ “trời hành, trời phạt, trời trả báo…”! Nhưng sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, được tha tội, được làm con Đức Chúa Trời, chúng ta với Chúa có được mối tương giao vô cùng thân mật. Mỗi chúng ta cần trân trọng, giữ gìn, cũng như đầu tư thời gian tương giao với Chúa mỗi ngày và vâng giữ Lời Chúa dạy để đời sống thuộc linh mạnh mẽ, sống sáng Danh Chúa giữa cuộc đời.

Bạn có ưu tiên đầu tư thời gian cho mối tương giao với Chúa mỗi ngày chưa?

Tạ ơn Chúa đã yêu thương con, ban cho con danh phận làm con để con có được mối tương giao thân mật và diệu kỳ với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Xin cho con sốt sắng học Lời Chúa để vâng phục và ưu tiên đầu tư thời gian tương giao với Chúa mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 28:11–26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top