Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2023

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2023


Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2023

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:10–11
Chúa Lập Lại Giao Ước Với Ít-ra-ên (Phần 1)

“Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, Ta lập một giao ước. Trước mặt các dân sự của ngươi, Ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất, hay là nơi dân nào; và toàn dân sự mà trong đó có ngươi, sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều Ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc Chúa lập lại giao ước với người Ít-ra-ên cho biết gì về Ngài? Chúa hứa sẽ làm gì? Làm thế nào tuyển dân có thể cẩn trọng về điều Chúa truyền? Bài học này có liên hệ gì đến chính bạn?

Khi dân Chúa thờ tượng bò con vàng, Chúa đã nổi cơn thịnh nộ muốn tiêu diệt hết chỉ để lại nhà của ông Môi-se. Nhưng Chúa nhậm lời khẩn nguyện của ông Môi-se, không tiêu diệt người Ít-ra-ên, tuy nhiên Ngài sẽ không đồng hành với họ trong hành trình vào Đất Hứa. Khi người Ít-ra-ên thật lòng ăn năn về tội lỗi thờ hình tượng của mình cùng với sự cầu thay khẩn thiết của nhà lãnh tụ Môi-se, Chúa hứa sẽ đi cùng họ chiếm xứ Ca-na-an. Ngài muốn lập lại giao ước với họ. Mặc dù tuyển dân đã kinh nghiệm rất nhiều dấu kỳ và phép lạ trong suốt hành trình xuất Ai Cập, bây giờ họ sẽ kinh nghiệm Chúa thi thố nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Chúa hứa sẽ chiến đấu cho họ, đuổi các dân tộc A-mô-rít, Ca-na-an, Hê-tít, Phê-rê-sít, Hê-vít, và Giê-bu-sít (câu 11). Khi Chúa tha thứ tội cho người Ít-ra-ên, Ngài chẳng nhớ đến tội lỗi của họ nữa nhưng còn ban cho họ một tương lai tốt đẹp hơn. Khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình, chúng ta có sự bình an thật vì Ngài đã xóa sạch dấu vết của tội lỗi trong quá khứ của chúng ta và ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một khởi đầu mới đầy trọn trong Ngài.

Người Ai Cập đã rúng động và kinh khiếp trước mười tai vạ do Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên giáng xuống trên họ. Các dân ở vùng Ca-na-an sẽ khiếp đảm hơn nữa khi Đức Chúa Trời ra tay đoán phạt, vì tội lỗi của họ đã lên đến tột đỉnh, và Chúa sẽ lấy xứ của họ cho dân Ngài (xem thêm Sáng Thế Ký 15:12–21). Mọi dân tộc sẽ nhìn thấy một Đức Chúa Trời toàn năng và vĩ đại. Không có điều gì là không thể đối với Ngài. Chúa vẫn đang tể trị dòng lịch sử, đoán xét công minh cho mọi dân trên đất và Ngài hành động đúng theo thời điểm của Ngài.

Trong giao ước này, người Ít-ra-ên phải giữ phần giao ước của họ (câu 11a). Ông Môi-se sẽ chép lại mọi điều Chúa dạy, luật pháp của Chúa phải được phổ biến tường tận cho dân chúng (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27). Dân Chúa phải cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ và tuân giữ mọi điều Chúa phán dạy. Mỗi chúng ta đã được cứu bởi đức tin, hãy tiếp tục bước đi với đức tin, vững tin vào Lời Chúa, sống lệ thuộc Chúa và thuận phục Ngài hoàn toàn.

Bạn có thường xuyên đọc và học Lời Chúa mỗi ngày không?

Tạ ơn Chúa về tình yêu và hoạch định tốt lành Ngài dành cho con! Xin giúp con luôn kính sợ và biết ơn Chúa, cẩn thận học, suy ngẫm, và tuân giữ Lời Ngài để con kinh nghiệm sự đồng hành tuyệt vời với Chúa trên hành trình về Thiên quốc.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top