Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2023

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2023


Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2023

Giê-rê-mi 39:15–18
Phần Thưởng của Người Tin Cậy

“Vì Ta sẽ cứu ngươi chắc thật, ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm; ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của cướp, vì đã để lòng trông cậy trong Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật có tên Ê-bết-mê-lết là ai? Vì sao ông nhận được sự giải cứu từ Đức Giê-hô-va? Bài học này giúp bạn hết lòng tin cậy Chúa như thế nào?

Chúng ta đã học biết nhân vật tên Ê-bết-mê-lết là một hoạn quan người Ê-thi-ô-bi phục vụ trong cung vua. Qua biến cố thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy khủng khiếp, số người bị quân Ba-by-lôn giết chết rất nhiều, và phần còn lại đều bị bắt đi lưu đày trừ Tiên tri Giê-rê-mi và những người nghèo khổ. Trong số dân sót lại, có cả ông Ê-bết-mê-lết, người đã có công tâu xin vua giải cứu Tiên tri Giê-rê-mi khi ông bị những kẻ thù ganh ghét quăng xuống dưới hố sâu, đưa ông về giam trong hành lang lính canh, là nơi an toàn và được cung cấp lương thực hằng ngày (Giê-rê-mi 38:1–13). Chính vì hành động này đã bày tỏ lòng ông Ê-bết-mê-lết thật sự tin cậy Đức Chúa Trời, cho nên Ngài sai Tiên tri Giê-rê-mi đến báo cho ông biết về lời hứa của Ngài rằng trong ngày hoạn nạn của thành, chính ông sẽ được Chúa giải cứu, “Vì chắc chắn Ta sẽ cứu ngươi, ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm. Ngươi sẽ giữ được mạng sống mình như được chiến lợi phẩm, vì ngươi đã tin cậy Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 18 BTTHĐ).

Phần Kinh Thánh này nhắc lại Lời Đức Giê-hô-va phán cùng Tiên tri Giê-rê-mi lúc ông còn bị giam trong hành lang lính canh. Nếu không nhận lời hứa từ Đức Giê-hô-va có lẽ số phận của ông Ê-bết-mê-lết hoặc sẽ bị lưu đày qua Ba-by-lôn vì ông đã phục vụ trong cung vua, hoặc sẽ bị thương vong trong cơn binh biến. Nhưng không, ông đã nhận được lời hứa giải cứu diệu kỳ từ Đức Giê-hô-va chỉ bởi đức tin đơn sơ nơi Ngài qua hành động giải cứu Tiên tri Giê-rê-mi. Vì sao Đức Giê-hô-va yên lặng nhìn xem dân Ngài yêu thương phải chịu đau đớn và khổ nhục trong tay quân thù Ba-by-lôn mà lại vui lòng giải cứu một người ngoại bang? Không vì lý do gì khác chính vì người ngoại bang này đã để lòng trông cậy Đức Chúa Trời trong khi dân của Chúa lại vô tín, khước từ những lời dạy dỗ của Ngài.

Nhiều khi chúng ta cho rằng những người đi nhà thờ thường xuyên, dâng hiến nhiều, làm chức này chức nọ v.v… chắc chắn sẽ được cứu, nhưng suốt ba năm chức vụ của Chúa trên đất, Ngài luôn nhấn mạnh “đức tin con đã cứu con.” Làm công việc Chúa là cần nhưng mọi việc làm chỉ có giá trị trước mặt Chúa khi đó là những hành động bởi đức tin. Ông Ê-bết-mê-lết được Đức Giê-hô-va xác nhận “đã để lòng trông cậy trong Ta” và ông nhận được phần thưởng của người tin cậy Chúa. Chúa không bao giờ quên dù đức tin của chúng ta chỉ bằng hạt cải.

Bạn có dạn dĩ bày tỏ lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời cho dù phải đối diện với nhiều trở lực không?

Lạy Chúa là Đấng yêu thương và luôn có chương trình tốt lành cho đời sống con khi con trọn lòng vâng phục Ngài. Xin giúp con bày tỏ lòng tin cậy nơi Chúa cho dù mọi điều diễn ra trong đời sống luôn lôi kéo con xa cách đường Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top